Strejken måtte komme

Læserbrev af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe.

Den 17. november er der byrådsvalg og der er åbenbart blevet tradition for en rask ”skraldemandskonflikt” op til sådant et valg.

Gladsaxe lider sammen med andre omegnskommuner under den manglende afhentning af affald, og det er med god grund hvis kommunen beslutter at opkræve bod af HCS grundet misligholdelse af aftaler.

Desværre må jeg konstatere, at det er en forudsigelig konflikt vi står i. Den 14. november 2001 stod jeg sammen med bl.a. skraldemændene fra Christianslyst på Gladsaxe Rådhusplads for at advare mod liciteringen af affaldshåndteringen til HCS. HCS var også på daværende tidspunkt berygtet for behandlingen af deres ansatte. Dårlig behandling af de ansatte giver som regel også dårlig service – det har der vist sig flere eksempler på i årenes løb, kulminerende med den igangværende strejke.
På grund af reglerne i licitationssystemet kan man kun undgå firmaer som HCS ved at kommunen vælger selv at stå for opgaven. Det foreslog Enhedslisten i 2001 og det vil vi stille forslag om igen. Vi håber at socialdemokraterne og SF vil støtte forslaget denne gang.

Strejken er der god grund til at støtte – også som kunde. De urimelige arbejdsforhold vil som nævnt også gå ud over os. Men er det urimelige krav renovationsarbejderne har?

Tjah, er det urimeligt at forvente, at virksomheden godkender en enstemmig indstillet kollega som tillidsrepræsentant?

Er det urimeligt, at renovationsarbejderne forlanger at få en egen sikkerhedsrepræsentant?

Er det urimeligt at renovationsarbejderne kræver, at virksomheden retter sig efter påbud fra arbejdstilsynet om at tilvejebringe nødvendige personlige værnemidler?

Enhedslisten i Gladsaxe har besluttet sig for konkret at støtte de strejkende med 5000 kr. og vi vil opfordre alle andre til at følge dette eksempel. På tirsdag vil man i Utterslev mose ved Enhedslistens Skt. Hans arrangement, kunne støtte de strejkende.

23. juni 2009, Gladsaxe Bladet