Afdelingen

I Enhedslisten Gladsaxe kan du være med til at lave samfundet om i grøn og solidarisk retning på mange måder.

Vi arbejder med områder som klima og miljø, social omfordeling, velfærd, beskæftigelse, boliger, daginstitutioner, skoler, ældre, kultur, flygtninge, integration og international solidaritet.

Enhedslisten rejste forslaget om indrette et sundhedshus i den nedlagte politistation.

Vi tager initiativer og deltager i aktiviteter. For eksempel er vi gået på gaden regeringens nedskæringer på kommunerne og for en god overenskomst for de offentligt ansatte.

Der er medlemsmøde mindst en gang om måneden. Her diskuterer vi den aktuelle politiske situation og vores opgaver, får ny viden og inspiration og deltager i udviklingen af Enhedslistens politik.

I løbet af året holder vi en række offentlige arrangementer, f.eks. debatmøder, folkekøkken og filmforevisninger, 1. maj og Sankt Hans-fest.

Vi udbreder også vores synspunkter på Facebook, i Gladsaxebladet og på gader og stræder. Vi er til stede på Gladsaxe-dagen og fører valgkamp for liste Ø, både når der er kommune- og regionsvalg, folketings- og EU-parlamentsvalg.

Mere om afdelingen

Se også

Støttebidrag