Gladsaxe bør lægge pres på KL for at undgå konflikt

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er hastigt på vej mod en storkonflikt, der kan omfatte alle grupper af ansatte i staten, kommuner og regioner. En konflikt vil få alvorlige konsekvenser for rigtig mange borgere i Gladsaxe, og kan gøre utrolig stor skade for samarbejdet med de ansatte efter konflikten. Ikke mindst på skoleområdet, der stadig lider under følgerne af lockouten og lovindgrebet i 2013.

Emneord:

Byrådet nedprioriterer borgernes rådgivning

Af Torben Madsen, byrådsmedlem (Ø)

Borgerrådgiveren er en succes. Der var næsten 500 henvendelser til borgerrådgiveren i 2017. Behovet er sikkert større, da borgerrådgiveren med to års virke næppe er kendt i alle hjørner af kommunen. Borgerrådgiveren bistår Byrådet med at sikre retssikkerheden for borgerne, hjælper borgerne med at forstå kommunens afgørelser, vejleder om klagemuligheder og behandler henvendelser om kommunens sagsbehandling. Borgerrådgiveren skal være uafhængig af kommunens politiske udvalg, Borgmesteren og forvaltningerne.

Emneord:

Maria Reumert Gjerding om Enhedslistens grønne vision

Foto: Birgit BjerregaardVi talte om tonsvis af døde fisk, der smides i havet, fordi de ikke har de rigtige mål. Vi talte om lærker, der er forsvundet over markerne, om sommerfuglearter, der er uddøde, om humlebiarter der ikke længere findes, og om de 24.300 smågrise, der hver dag dør i Danmark, fordi søerne er så ekstremt pressede i landbrugets hunger efter profit.

Det gjorde vi på Ældrestyrkens møde den 22. februar 2018 i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe, og oplægsholderen var Enhedslistens grønne profil i Folketinget, Maria Reumert Gjerding.

Emneord:

Der er fortsat brug for tosprogsstøtte i skolen

Af Trine Henriksen (Ø) og Serdal Benli (SF)

På byrådsmødet i morgen (31. januar 2018) kan det nye byråd forhindre en nedskæring på støtten til tosprogede elever i kommunens folkeskoler. Det håber vi at de vil! Hvis planerne gennemføres om at nedlægge fem ud af syv årsværk blandt tosprogslærerne, vil det ramme den mest udsatte del af de tosprogede elever og skade integrationen.

Emneord:

Masser af spørgsmål til borgerrådgiveren

Hvad er en borgerrådgiver? Det spørgsmål fik deltagerne i Ældrestyrkens første møde i denne sæson, torsdag den 25. januar, et omfattende og grundigt svar på, da jurist Preben Rohde holdt sit oplæg. Gladsaxe Kommune ansatte i 2016 Preben Rohde i stillingen som en 2-årig forsøgsordning, men den blev en sådan succes med over 500 henvendelser fra borgerne om året, at byrådet i 2017 enstemmigt gjorde den permanent.

Emneord:

Reception for gamle og nye byrødder

Ved en festlig reception fredag den 5. januar 2018 sagde Gladsaxe-afdelingen officielt farvel til de afgående byrødder og velkommen til de nye.