• Bæredygtig byudvikling

  Enhedslisten synes, at byplanlægningen skal tage udgangspunkt i mennesker og byliv, før biler, for at skabe mere levende, trygge og bæredygtige lokalområder.

 • Grøn omstilling i Gladsaxe

  Det danske ressourceforbrug ville kræve 3,6 jordkloder, hvis alle skulle leve, som vi gør nu. Det er vi nødt til at ændre på – og vi synes, at Gladsaxe skal gå foran. Kommunens daglige drift skal være bæredygtig, så man ved ethvert indkøb og enhver aktivitet vælger den mest miljøvenlige løsning.

 • En stærk folkeskole

  Skolereformen har ikke styrket folkeskolen. Enhedslisten arbejder for kortere skoledage og bedre fritidstilbud. Flere to-lærer-timer, bedre tid til forberedelse af undervisningen, mindre læringsmålsstyring og fokus på mere end blot målbare resultater.

 • Der er råd til velfærd

  Gladsaxe Kommune har en god økonomi. Der er råd til bedre daginstitutioner, skoler og ældrepleje, men serviceloftet blokerer. Derfor arbejder Enhedslisten for et opgør med regeringens sparekrav til kommunerne.

 • 30 timers arbejdsuge

  Tid til mere – job til flere!

  Det er uforståeligt, at vi har et samfund, hvor mange er uden arbejde, mens andre knokler løs, så de bliver fysisk nedslidte og får stress. Hvorfor deler vi ikke det arbejde, der er? Enhedslisten arbejder for, at kommunen etablerer forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation.