Enhedslisten i Regionsrådet

Enhedslisten arbejder i Region Hovedstaden for lighed i sundhed, mere forebyggelse, sammenhæng i behandlingen, nul tvang i psykiatrien, tid til omsorg og tillid til faglighed, bedre og mere kollektiv trafik, grøn omstilling, mere økologi og vedvarende energi.

Vi fik 10,1 % af stemmerne ved valget i november 2017 og har fire medlemmer i regionsrådet.

Rød og grøn region

Enhedslisten arbejder i regionsrådet for:

 • Lighed i sundhed. Mennesker er ikke ens. Derfor skal de behandles forskelligt.
 • Tid og tillid. Medarbejderne på vores hospitaler skal have tid til at bruge deres
  faglighed og give patienterne den omsorg, pleje og behandling, de har brug for.
 • Færre skal blive syge. Kommuner og hospitaler skal arbejde sammen om at forebygge
  sygdom.
 • Flere sundhedshuse. Patienter har brug for akut hjælp, undersøgelser og behandling
  tæt på, hvor de bor.
 • Ingen skal falde mellem to stole. Patienter og pårørende skal opleve, at behandlingen
  hænger sammen hele vejen fra egen læge til hospital og til kommune eller hjem.
 • Slut med tvang. Vi skal have en psykiatri der lytter til brugerne og møder dem
  med åben samtale i stedet for tvang og unødvendig medicin.
 • Ikke flere motorveje. Vi arbejder for flere, hurtigere, bedre og billigere tog, letbaner
  og busser. Og plads til cykler, som må køres gratis med.
 • Ikke flere krav uden flere penge. Vi siger stop for effektiviseringer og stram styring. Vi siger nej til fyringer, privatisering og brugerbetaling.

Læs mere

Se Enhedslisten Hovedstadens hjemmeside