Mange fra Enhedslisten var med til Klimamarchen 25. maj 2019

Stem for en grøn og retfærdig verden

Det er nu, vi skal vende udviklingen for klimaet, så vi skåner fremtidens generationer for klimakatastrofer. Det er nu, vi skal hjælpe de mere end 64.000 børn, der lever i fattigdom. Det er nu, vi skal kaste sikkerhedsnettet ud, så alle bliver grebet, når sygdom eller arbejdsløshed rammer.