Ældrestyrken

Ældrestyrkens logo
Ældrestyrken er for medlemmer over 60 år af Enhedslisten i Gladsaxe og andre ældre med interesse for sociale forhold, ældrepolitik, kulturelle og lokalhistoriske emner og international politik.


Næste møde


Om Ældrestyrken

Vi mødes kl. 12.00 til ca. 15.00 den sidste torsdag i hver måned i Seniorklubberne, Høje Gladsaxe Torv 2G. Her spiser vi frokost sammen, synger og drøfter aktuelle, politiske emner med vægt på dialog og debat.

Møderne i Ældrestyrken er også åbne for andre interessede end medlemmer af Enhedslisten, men tilmelding er nødvendig senest 3 dage før et møde afholdes, af hensyn til frokosten, og fordi vi højst kan være 25 deltagere. Vil du vide mere om vores aktiviteter, kan du ringe og høre nærmere på 27 64 15 11 eller skrive til [email protected].

Se også:

Ældrestyrken blev oprettet i 2011.
Deltagere i Ældrestyrkens møde torsdag den 27. oktober 2016 i Seniorklubberne Høje Gladsaxe. Foto: Carl Christian Lauridsen.
Deltagere i Ældrestyrkens møde torsdag den 27. oktober 2016 i Seniorklubberne Høje Gladsaxe. Foto: Carl Christian Lauridsen.

Nordahl Grieg sagde engang, at der er to muligheder:

“Man kan deltage i politik, eller man kan blive offer for politik.”

Mange af os har siden vor tidligste ungdom valgt at deltage. Vi ønskede at ændre det bestående samfund. Vi, der har forladt arbejdsmarkedet, kan og skal ikke melde os ud af den politiske kamp – tværtimod.

Ældrepolitisk Udvalg

Enhedslistens Ældrepolitiske Udvalg har sin egen hjemmeside: aeldre.enhedslisten.dk