Ældrestyrken

Ældrestyrkens logo
Ældrestyrken er for medlemmer over 60 år af Enhedslisten i Gladsaxe og andre ældre med interesse for sociale forhold, ældrepolitik, kulturelle og lokalhistoriske emner og international politik.


Aflysning og næste møde

På baggrund af smittetallet og af, at Covid 19 igen er en samfundskritisk sygdom, har tovholdergruppen besluttet at aflyse vores julemøde den 25. november.

Vi har vores næste møde den 27. januar kl 12-15. Her får vi besøg af Finn Sørensen (tidligere folketingsmedlem), som vil fortælle lidt om Amager Fælled og byggerier og lidt om den politiske situation som sådan.

Vi håber, at smittetallet er dalet, og at corona ikke længere er samfundskritisk!

I forhold til at planlægge næste års program ville det være rigtig godt, hvis I har nogle emner/oplæg, I synes vi skal tage op. Skriv gerne til kontaktpersonen:  isabella.m1@godmail.dk eller ring 27641511.

Vi ønsker jer en god jul og et godt nytår med håbet om et snarligt genkig 😊

Pas godt på jer selv og hinanden.

Bedste hilsner fra tovholdergruppen

P.S. Du kan læse om coronasmitten (smittetal og smitteniveauer) på https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne.


Om Ældrestyrken

Vi mødes kl. 12.00 til ca. 15.00 den sidste torsdag i hver måned i Seniorklubberne, Høje Gladsaxe Torv 2G. Her spiser vi frokost sammen, synger og drøfter aktuelle, politiske emner med vægt på dialog og debat.

Møderne i Ældrestyrken er også åbne for andre interessede end medlemmer af Enhedslisten, men tilmelding er nødvendig senest 3 dage før et møde afholdes, af hensyn til frokosten, og fordi vi højst kan være 25 deltagere. Vil du vide mere om vores aktiviteter, kan du ringe og høre nærmere på 27 64 15 11 eller skrive til isabella.m1@godmail.dk.

Se også:

Ældrestyrken blev oprettet i 2011.
Deltagere i Ældrestyrkens møde torsdag den 27. oktober 2016 i Seniorklubberne Høje Gladsaxe. Foto: Carl Christian Lauridsen.
Deltagere i Ældrestyrkens møde torsdag den 27. oktober 2016 i Seniorklubberne Høje Gladsaxe. Foto: Carl Christian Lauridsen.

Nordahl Grieg sagde engang, at der er to muligheder:

“Man kan deltage i politik, eller man kan blive offer for politik.”

Mange af os har siden vor tidligste ungdom valgt at deltage. Vi ønskede at ændre det bestående samfund. Vi, der har forladt arbejdsmarkedet, kan og skal ikke melde os ud af den politiske kamp – tværtimod.

Ældrepolitisk Udvalg

Enhedslistens Ældrepolitiske Udvalg har sin egen hjemmeside: aeldre.enhedslisten.dk