Hvem har ansvaret?

Læserbrev af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe. Eva Strand spurgte i sidste nummer af BSB til hvem der har ansvaret for at HCS fik opgaven med at hente vores skrald, efter at Christianslyst havde løst opgaven tilfredsstillende i mere end

Ole Skralds hukommelsessvigt

Læserbrev af Emilce Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe Ole Skrald påstår, at han er det eneste byrådsmedlem som stemte imod at entrere med HCS. Dette er ikke korrekt. Ole kom ind i byrådet i januar 2002. Men allerede d. 14.

Mennesker frem for profit?

Læserbrev af Bendt A. Larsen, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe Ambitionen er, at Gladsaxe skal være en god erhvervsby. Hvordan går det med at leve op til den ambition? God erhvervsby, for hvem? God for erhvervslivet? Problemet er, at man i

Strejken måtte komme

Læserbrev af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe. Den 17. november er der byrådsvalg og der er åbenbart blevet tradition for en rask ”skraldemandskonflikt” op til sådant et valg. Gladsaxe lider sammen med andre omegnskommuner under den manglende afhentning af affald, og det