Hvem har ansvaret?

Læserbrev af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe.

Eva Strand spurgte i sidste nummer af BSB til hvem der har ansvaret for at HCS fik opgaven med at hente vores skrald, efter at Christianslyst havde løst opgaven tilfredsstillende i mere end en menneskealder.

Svaret er EU’s licitationsregler i uhellig alliance med et flertal i det daværende byråd – 2001.

Et mindretal foreslog i stedet for en licitation, at kommunen hjemtog opgaven og ansatte skraldefolkene fra Christianslyst. Den eneste mulighed for at komme uden om EU’s licitationsregler. Dette blev desværre ikke vedtaget, men mindretallet der bravt fremførte ideen var Lis Smidsholm fra de radikale og Emilce Nielsen fra Enhedslisten. Ole Skrald støttede ideen som tillidsmand for skraldefolkene, men sad ikke i byrådet på tidspunktet.

Nu har byrådet igen chancen for at rette op på denne gamle fejl: Enhedslisten har (gen-)fremsendt  forslaget om at kommunen hurtigst muligt skal overtage den daglige renovation til byrådsmødet den 11. november.

Til støtte for forslaget er der indsamlet mere end 2000 underskrifter og der er stadig mulighed for at skrive under på kravet, senest ved aflevingen af underskrifterne i forbindelse med byrådsmødet på onsdag.

November 2009, Bagsværd/Søborg Bladet
Flemming Holst