Stine Brix på besøg i Ældrestyrken

Ældrestyrken har igennem årene haft et fint samarbejde på ældreområdet med Enhedslistens medlemmer i Folketinget. Sidst med Finn Sørensen, der nu har overladt bl.a. det ordførerskab til Stine Brix. Derfor var forventningerne til Stine også store, da hun kom til Ældrestyrkens møde den 26. oktober, hvor hun var inviteret til at holde oplæg både om sit syn på den aktuelle ældrepolitik og for at høre, hvad vi ønsker der skal fokuseres på i Enhedslisten fremover.

Stine havde et solidt kendskab til området og kom ind på de mange privatiseringer, der især er gået ud over ældreområdet. Med 43 konkurser blandt private udbydere af hjemmepleje, hvoraf to af dem har været her i Gladsaxe, var Stine ikke i tvivl om, at der bør indføres lovgarantier for løn- og arbejdsvilkår og krav til et fælles uddannelsesniveau på området. Det vil hun arbejde for. Hun advarede mod det stigende antal friplejehjem, der skal tjene penge ind til aktionærerne. Sverige har vist, hvor galt det kan gå, når skattekroner kanaliseres ud af landet til skattely og ikke kommer de borgere til gode, de er beregnet på. Enhedslisten er ikke imod friplejehjem, som vi kommer til at se i meget større skala fremover, men imod, at der skal tjenes penge på dem. Det kan kun gå kun ud over kvaliteten.

Som sædvanlig var både spørge- og debatlysten stor blandt deltagerne, og flere fokuserede på et område, som Enhedslisten bør sætte særligt ind på, nemlig indførelsen af en gratis, offentlig tandpleje for borgere på overførselsindkomster herunder folkepensionister uden formue. Stine fik også en opfordring med på vejen om flere visioner i folketingsarbejdet, som hun tog meget positivt, og som hun lovede at forelægge for Enhedslistens folketingsgruppe. Vi er sikre på, at folketingsarbejdet på ældreområdet ligger i gode hænder hos Stine, og vi glæder os til vores fremtidige samarbejde med hende.

Ældrestyrken præsenterede valgfolderen “Ældre medborger – brug din stemme”, som vi selv har været med til at fremstille, ikke blot for Stine, men også for deltagerne i øvrigt. Den blev godt modtaget, og deltagerne skrev sig på lister over, hvor de vil medvirke til at dele den ud. Også deltagere, der ikke er medlemmer af Enhedslisten, skrev sig på.

En ny Ældrestyrke-fane blev “indviet”, efter at den første forsvandt 1. maj i år, og der blev også tid til hele fire sange og at samle ind til Valgfonden: 576 kr. denne gang – lidt flere end i september, hvor vi nåede op på 512 kr.

Dorthe

 


Nyt fra Seniorklubberne i Høje Gladsaxe, hvor Ældrestyrkens møder finder sted

Til orientering nogle tal om, hvor mange der har været inde på Ældrestyrkens side på Seniorklubbernes hjemmeside siden dens oprettelse og indtil 13. oktober 2017. Ældrestyrkens side har det højeste tal visninger på 4124, og er nr. 1 blandt klubberne, mens nr.2 er Cafe Vera med 2680 visninger og nr. 3. er PC mødestedet med 1802 visninger. Du kan komme ind på hjemmesiden på www.SeniorklubberneHG.dk/430555751.