Ole Skralds hukommelsessvigt

Læserbrev af Emilce Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Ole Skrald påstår, at han er det eneste byrådsmedlem som stemte imod at entrere med HCS. Dette er ikke korrekt. Ole kom ind i byrådet i januar 2002. Men allerede d. 14. november 2001 havde Socialdemokraterne, SF, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti vedtaget at give arbejdet til HCS.

Kun Lis Smidsholm fra Det Radikale Venstre støttede mit forslag om kommunal overtagelse af renovationen, skønt Christianslyst havde tilbudt at sælge virksomheden til kommunen så vi kunne få det nødvendige materiel, mandskab og ekspertise.

Socialdemokraten Sven Nielsen, Lis Smidsholm og jeg var de eneste, der stemte imod udliciteringen til HCS.

Ole Skrald har rigtigt nok skældt ud over HCS fra byrådets talerstol i den første tid, han sad i byrådet. Men Ole glemte hurtigt, at det var Socialdemokraterne, der havde ødelagt hans gamle arbejdsplads og piben fik en anden lyd, da han igen blev socialdemokrat.

19. januar 2006 stemte Ole for en forlængelse af kontrakten med HCS (Miljøudvalgsmøde, sag nr. 5)

17. september 2009 stemte Ole imod et forslag fra Trine Henriksen, som indeholdt en kritik af HCS med krav om bedre samarbejde med de ansatte for at undgå flere konflikter. (Miljø-udvalgsmøde, sag nr. 73)

Ole stemte ikke imod den nye kontrakt med HCS, han nøjedes med at undlade at stemme uden at stille et alternativt forslag.

På byrådsmødet 11. november får Ole en ny chance med mulighed for at stemme for Enhedslistens forslag om kommunal hjemtagelse af renovationen. Jeg opfordrer Ole og resten af byrådet til at gøre det.


November 2009, Gladsaxe Bladet