Mennesker frem for profit?

Læserbrev af Bendt A. Larsen, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe

Ambitionen er, at Gladsaxe skal være en god erhvervsby. Hvordan går det med at leve op til den ambition?

God erhvervsby, for hvem? God for erhvervslivet?

Problemet er, at man i Gladsaxe, og i Danmark i det hele taget, alt for ofte tager udgangspunkt i erhvervslivets interesserer i stedet for det enkelte menneske.

Virksomhederne bliver strøget med hårene for at holde på dem, men hensynet til profit (eller kald det overskud til aktionærerne) går forud for alt andet.

House of Prince lukker udelukkende ud fra profithensyn og er ikke påvirket af, om Gladsaxe er en “god” eller “dårlig” erhvervsby. Resultatet er 500 flere arbejdsløse.

Når House of Prince lukker, må vi komme med alternative bud på beskæftigelse for de 500 ansatte. Hvis det lukkede Lindø-Værft kan blive til vindmøllefabrik og forskningscenter for bølge-energi , må vi tænke på sol-energi eller andre klima-initiativer. Gerne som kommunal produktion.

Hvis staten pålagde alle varer en CO2-afgift, kunne det måske betale sig at opretholde en lokal produktion i Gladsaxe, i stedet for at varerne fragtes den halve klode rundt, alt efter hvor arbejdskraften er billigst.

Gladsaxe jobcenter har indgået partnerskabsaftaler med virksomheder om ansættelse af ledige. Fint nok, men man bør også lave aftaler med a-kasser og fagforeninger omkring uddannelse, vejledning og jobsøgning. 

God erhvervsby, for hvem? God for borgerne?

Enhedslisten arbejder hen imod et samfund, hvor lønmodtagere, forbrugere og lokalsamfund får direkte indflydelse på produktion og beslutninger. Vi ønsker at inddrage overordnede hensyn som lighed, miljø og klima.

Her og nu kunne vi begynde med at se på begge vedtagne målsætninger for kommunens erhvervspolitik.
Gladsaxe Bladets spørgsmål om den gode erhvervsby tegner kun halvdelen af målet. Den anden hovedmålsætning siger nemlig: Gladsaxe skal være en endnu bedre by at bo i med byliv og kultur.

Eksempler, hvor man ikke har taget hensyn til bylivet og dermed borgerne:
 

  1. Den nye Netto-butik i Søborgs Hjerte, hvor massive beboerprotester blev overhørt, og naboer stadig har problemer, fordi butikken ikke overholder diverse regler.
  2. HCS og skraldekonflikten, hvor man fra kommunens side tilsyneladende tager større hensyn til skraldefirmaets interesser end borgernes.  Enhedslisten foreslår, at vi danner et kommunalt skraldeselskab.
  3. Udlicitering af diverse kommunale opgaver til private firmaer. Afstanden bliver længere fra borgeren, og det bliver sværere at kontrollere, om opgaven udføres ordentligt.

God erhvervsby, for hvem?

For mennesker frem for profit, siger Enhedslisten.
 

3. november 2009, Gladsaxe Bladet

Bendt A. Larsen