Spændende samarbejde med LO Faglige Seniorer

Knud Johnsen, formand for LO Faglige Seniorer i København med 33.607 medlemmer, trak fulde huse til Ældrestyrkens møde den 25. oktober kl. 12 i Borgernes Hus i Søborg.

25 var mødt op, heraf gæster fra Enhedslistens afdelinger i Lyngby-Taarbæk, Indre By, Herlev, Gentofte og Vanløse. Vi glæder os over vore nabokommuners interesse for Ældrestyrkens arbejde og håber, de også kan få gang i noget tilsvarende i deres afdelinger.

Da alle havde forsynet sig med mad og drikke, og vi havde sunget “Når jeg ser et rødt flag smælde”, indledte Knud med først at fortælle om sin opvækst og politiske udvikling for derefter at orientere om de politiske mærkesager, han har været med til at rejse i sin organisation. Ligesom Ældrestyrken ønsker også han at få fjernet satspuljen, og at pengene til at forbedre de fattige pensionisters vilkår f.eks. kan tages fra Den sociale Pensionsfond.

Heller ikke Faglige Seniorer synes, som vi, at ældrechecken er andet end en almisse, som Pia Kjærsgaard bryster sig af. Den skal væk, og til gengæld skal pensionstillægget hæves. Der er penge nok i samfundet, hvis der ikke gives skattelettelser til de rige.

Ældrestyrken havde inviteret Knud til sit møde for at drøfte samarbejdsmuligheder om de politiske krav på ældreområdet, som vi er enige om. Han klagede over, at det var svært at råbe egne politikere op, både i SF og i Socialdemokratiet, men at vi i Enhedslisten sikkert havde nemmere adgang til vores politiske repræsentanter på Christiansborg og større lydhørhed. “De unge politikere kan ikke forstå, at dem med den nøgne folkepension sidder så hårdt i det,” sagde han.

Også emner som ældre og transport blev berørt. Problemet for mange er de uensartede regler for, hvornår man må køre gratis på sit “mimrekort”, og hvornår der skal betales fuld billetpris, som er gældende for de forskellige selskaber. Det koster dyrt i form af høje bøder at falde i, og en bøde vælter nemt budgettet for en folkepensionist.

I LO Faglige Seniorer beskæftiger man sig også med ældres boligforhold, både omkring opførelsen af en ny type ældreboliger og med nytænkning omkring plejehjemmene, så hospitalslignende forhold undgås i fremtiden. Knud efterlyste bud fra venstrefløjen på nye boligtyper for ældre. Efter Knuds indlæg var der tid til spørgsmål og debat, og der var stor diskussionslyst og en livlig debat.

Vi vil nu prøve at finde frem til en konstruktiv måde at samarbejde med LO Faglige Seniorer i København på og synes, det var flot, at Knud på så åben vis fremlagde sine frustrationer, men også forhåbninger om, at vi sammen kan opnå resultater. Enhedsarbejde har altid givet de bedste resultater, så vi ser i Ældrestyrken frem til et spændende samarbejde.

Ældrestyrkens næste møde bliver den 29. november kl. 12.00 i Borgernes Hus, Søborg Hovedgade 79. Her gør vi status over vores initiativer i det forløbne år, Svend fortæller om sin nye udgivelse fra Dansk Folkemindesamling, og så er der ellers dømt julehygge.

Til vores første møde i det nye år, torsdag den 31. januar, har vi inviteret professor Bent Rold Andersen, tidligere formand for Det økonomiske Råd og socialminister i regeringen Anker Jørgensen, nu medlem af Enhedslisten i Næstved afdeling, som oplægsholder.

Sæt X i kalenderen, og på gensyn i Ældrestyrken.

Tovholderne