Enhedslisten er ude af budgetforhandlingerne!

Oplægget til budgetaftalen indeholder massive besparelser på især børne- og ældreområdet. Det skyldes blandt andet de urimelige økonomiske rammer, kommunerne er pålagt, til trods for at regeringen sagtens kan finde penge til skattelettelser.

”Vi kæmpede til det sidste for at fjerne besparelserne,” siger Michael Dorph Jensen (Ø).

Enhedslisten gik til budgetforhandlingerne med mål om blandt andet at fjerne besparelserne på faglig sparring i folkeskolerne, bevare lejrskolerne, tilskud til mad i børnehaverne, bevare normeringen i ungetilbuddene, fjerne rengøringsbesparelser og bevare klippekortsordningerne for ældre. Vi fremlagde en fuldt finansieret plan for, hvordan det kunne lade sig gøre inden for de økonomiske rammer, som kommunen er bundet af.

Det er glædeligt og helt nødvendigt, at budgettet afsætter penge til borgere med særlige behov, og det er lykkedes at fjerne enkelte besparelser. Men det er langt fra nok, især når der er penge til at undgå de mange forringelser. Det kommende budget vil ramme folkeskolen, dagtilbuddene og ældreområdet hårdt.

“Vi kæmpede til det sidste for at fjerne besparelserne, men flertallet ønsker at beholde pengene i kommunekassen,” siger Michael Dorph Jensen, Enhedslisten.

For besparelserne på velfærden er også begrundet med de mange store byggeprojekter i de kommende år. Vi erkender, at der stadig er et stort flertal uden om os, der ønsker at bygge på Ringbo-området, men dette års budgetoplæg viser, hvor store omkostninger det har for den kommunale service.

“Budgetaftalen lægger op til store byggerier, men er samtidig fuldstændig blottet for nye initiativer, der kan reducere kommunens klimapåvirkning. Vi ønskede, at der også skulle findes penge til solceller på kommunale bygninger eller øge puljen til flere og bedre cykelstier.”