Ældrestyrken: Tilbageblik over årets aktiviteter

Der var det hele: lys, gran, gløgg, æbleskiver og en fin stemning til Ældrestyrkens sidste møde i år den 29. november 2012 i Borgernes Hus på Søborg Hovedgade. 13 fremmødte og 3 afbud til et møde med en dagsorden, der bød på et tilbageblik over årets aktiviteter og resultater og et spændende oplæg fra Svend Nielsen om hans sidste nye udgivelse fra Dansk Folkemindesamling med lydeksempler på viser og spillemandsmusik fra 1907 til 1947.

Ud over møderne den sidste torsdag i hver måned med forskellige oplægsholdere har Ældrestyrken været på besøg i Folketinget og besigtiget Christiansborg med Finn Sørensen som guide. Finn er blandt andet ansvarlig for Enhedslistens ældrepolitik, og vi fortalte ham, hvad formålet med vores aktiviteter er:

  • at støtte folketingsgruppen i dens indsats på ældreområdet
  • at gøre Enhedslistens ældrepolitik mere markant
  • at oprette lignende ældregrupper rundt omkring i landet.

Kort efter fik vi, på initiativ af Ældrestyrken, oprettet et Ældrepolitisk Udvalg i Enhedslisten med det formål at koordinere det ældrepolitiske arbejde, og som et sidste resultat har Ældrepolitisk Udvalg nu fået sin egen hjemmeside, som en del af Enhedslistens hjemmeside. Den blev præsenteret på mødet, og man kan komme ind på den på

aeldre.enhedslisten.dk

Ældrestyrken var inviteret med til det sidste, forberedende møde inden den høring om fattigdom, som Enhedslisten afholdt i efteråret. Den kunne bekræfte vores påstand om, at ældre, der kun har den nøgne folkepension at leve af, lever i fattigdom, og at vores hovedformål skal være at få forbedret denne gruppes økonomiske forhold ved bl.a. at få fjernet satspuljen og at hæve pensionstillægget. Heri er vi enige med LO Faglige Seniorer i Storkøbenhavn med over 30.000 medlemmer, som vi har indledt et samarbejde med, hvilket vi har store forventninger til.

Også til det her møde kunne vi glæde os over gæster fra nogle af vores naboafdelinger, bl.a. fra Vanløse, hvor et medlem trofast kommer med sin harmonika og hjælper sangstemmerne på gled.

Næste møde bliver torsdag den 29. januar 2013 samme tid og sted med professor Bent Rold Andersen som oplægsholder.

Ældrestyrken ønsker alle medlemmer af Enhedslisten en glædelig jul og et godt og resultatrigt nytår.