Problematisk aftale om skolereform

Den lokale implementering af folkeskolereformen på Gladsaxes skoler blev vedtaget af byrådet den 19. marts. Trine Henriksen fra Enhedslisten er ikke begejstret. Læs interviewet med Trine og Enhedslistens forslag til forbedringer.Udspillet fra Børne- og Kulturforvaltningen var ambitiøst: Man ville en

Lærernes kamp er vigtig for os alle

Trine Henriksens tale til lærernes demonstration ved Gladsaxe Rådhus 4. april 2013 Tak for invitationen til at tale til jeres demonstration. På Enhedslistens vegne vil jeg gerne udtrykke en varm støtte til de lockoutede lærere og til den kamp, I