Grøn omstilling i Gladsaxe

Det danske ressourceforbrug ville kræve 3,6 jordkloder, hvis alle skulle leve, som vi gør nu. Det er vi nødt til at ændre på – og vi synes, at Gladsaxe skal gå foran. Kommunens daglige drift skal være bæredygtig, så man ved ethvert indkøb og enhver aktivitet vælger den mest miljøvenlige løsning.

Gladsaxe skal med i kampen mod skifergas

Furesø Kommune har henvendt sig til miljøministeren for at få stoppet planerne om at bore efter skifergas. Det initiativ har Enhedslisten i Gladsaxe foreslået, at vores kommune bakker op om. Forslaget behandles i kommunens miljøudvalg torsdag den 21. maj 2015.

Omstilling for klima og bæredygtighed

Valgfolder fra Enhedslisten i Gladsaxe Jordens klima og miljø kan ikke bære de CO2-udledninger og det ressourceforbrug, vi har i en kommune som Gladsaxe. Enhedslisten vil sætte gang i en virkelig omstilling til bæredygtighed, med fokus på bygninger, transport, energiforsyning

Varme under fortove og cykelstier

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø) I forbindelse med anlæg af de nye fjernvarmerør gennem smørmosen for et par år siden foreslog jeg halvt i spøg, at man lagde rørene under cykelstien, så cyklisterne blev sparet for sne og is på

Gladsaxes unge er klogere end Lomborg

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe, medlem af Miljøudvalget For nogle år siden vakte det stor opstandelse, og berettiget kritik, da en rapport fra Bjørn Lomborgs institut konkluderede, at det ikke kunne betale sig at indsamle aluminium til genbrug. Ifølge Lomborg