Lær af hjemmeplejen i Rødovre

Af Flemming Holst. kandidat for Enhedslisten  I forlængelse af mine tidligere læserbreve om fyringerne i Hjemmeplejen denne sommer modtog jeg alarmerende breve fra nogle af de ansatte. De fortæller om meget pressede medarbejdere, der har op til 36 besøg på

Stop forringelserne i velfærden

Af Mogens Steenbuch, byrådskandidat for Enhedslisten i Gladsaxe S og SF har som regeringspartier stået for en stærkt centralistisk styring af kommunerne med udgiftslofter, skattestop og så hårdhændede sanktioner, at kommunerne ikke tør bruge de penge på velfærd, de har

Svaret blæser i vinden

Af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten Et manglende svar kan nogle gange være lige så sigende som et svar. Bent Greves og til dels også borgmesterens manglende svar på mit simple spørgsmål – hvem har ansvaret for de 18 fyringer i

Fyringerne i ældreplejen

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)  I løbet af sommerferien har Social- og Sundhedsforvaltningen iværksat fyringer i ældreplejen i et omfang, der svarer til 18 fuldtidsstillinger. I lokalaviserne har man kunnet læse en forklaring om, at efterspørgslen var faldende, og at