Fyringerne i ældreplejen

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)  I løbet af sommerferien har Social- og Sundhedsforvaltningen iværksat fyringer i ældreplejen i et omfang, der svarer til 18 fuldtidsstillinger. I lokalaviserne har man kunnet læse en forklaring om, at efterspørgslen var faldende, og at