Video: Farvel til Borgernes Hus

Den 19. april 2015 blev der holdt en sørgelig afskedsfest. Gladsaxe Kommunes Byråd havde besluttet at nedlægge og sælge Borgernes Hus på trods af voldsomme protester. Kommunen er en rig kommune, der ikke mangler penge. Nu har Gladsaxe Kommune prioriteret

Ældrestyrken flytter til Høje Gladsaxe

Fremtiden for Ældrestyrken bliver i pensionistforeningernes lokaler i Høje Gladsaxe. Afgørelsen faldt sent samme dag, som Ældrestyrken holdt sit næstsidste møde i Borgernes Hus torsdag den 26. februar. Her kunne tovholderne fortælle, at vi dagen før havde været ude at

Budgetflertal sagde nej til Enhedslistens forbedringer

Der blev talt mod bedre vidende, da Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre vedtog budgettet for 2014 og afviste Enhedslistens ændringsforslag. Det gennemgående tema i Trine Græses (A) ordførertale var: “Alle partier undtagen