Krav til kommunens budget: Mere velfærd og mindre ulighed

Enhedslisten svarer på borgmesterens oplæg til budget for 2017. Se vores forslag og prioriteringer.

Emneord:

Enhedslisten på Gladsaxe-dagen 2016: Afskaf fattigdomsreformerne!

Uligheden er i årevis vokset i Danmark. Samtidig gør skiftende regeringers såkaldte reformer livet mere og mere usikkert for almindelige mennesker, der rammes af arbejdsløshed eller sygdom.

På Gladsaxe-dagen den 27. august var Enhedslisten på gaden mod fattigdomsreformerne. Foruden balloner, vindmøller og bolcher uddelte vi 600 foldere med overskriften "Ulighed gør os alle fattigere".

Folderen indeholdt også en "reform-quiz" – se spørgsmål og svar nederst i artiklen.

Emneord:

Sagen om DK-Pleje: Gladsaxe kommunes klausuler om ordnede arbejdsforhold skal håndhæves

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Fagforbundet FOA har varslet blokade mod DK-Pleje, der udfører rengørings- og plejeopgaver i en række kommuner, inkl. Gladsaxe. FOA vil tegne overenskomst for at sikre ordentlige arbejdsforhold. FOA har dokumenteret, at de ansatte i DK-Pleje hverken får fuld løn under sygdom og barsel, barnets første sygedag, overarbejdsbetaling, 6. ferieuge eller pension.

Emneord:

Måske skulle man lytte lidt mere til Enhedslisten!

To eksempler fra ældreområdet viser, hvorfor flertallet i byrådet burde vænne sig af med automatreaktionen og lytte mere til Enhedslistens forslag og ideer.

Emneord:

Ældrestyrken: Lad museerne fortsat være gratis

Ældrestyrken var på skovtur til Frilandsmuseet den 19. majDet var noget af et chok at modtage meddelelsen om, at der skal genindføres entré for at kunne komme på statens museer – herunder Frilandsmuseet. Det sker som et knips med fingrene og allerede fra den 1. juli. Hermed fjerner den siddende regering en af de sidste, gratis glæder, som mindrebemidlede familier, borgere på overførselsindkomst og Folkepensionister hidtil har haft glæde af og benyttet sig af i stor udstrækning.

Emneord:

Ja til tryghed! Nej til milliardbesparelser! Nej til omprioriterings-tyveri!

Dato: 
12. Maj 2016 16:30 - 17:30
Sted: 
Foran Gladsaxe Rådhus ud mod Søborg Hovedgade

Overalt i landet demonstreres der orsdag den 12. maj for at få "omprioriteringsbidraget" taget af bordet.

Vi – borgere, offentlig ansatte og lokale politikere - har fået nok af besparelser, som ødelægger vores tryghed og velfærd.

Emneord: