Nej til asociale busnedskæringer

Et stort flertal i byrådet er enigt om millionbesparelser på busdriften. Linje 67 bliver sågar nedlagt allerede lørdag d. 16. april, skønt det er den eneste direkte forbindelse mellem Mørkhøj og Københavns centrum. Linje 42 og 43 bliver nedlagt i

Et visionært og grønt byområde

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe.  Bagsværd Park er endnu kun på planlægningsstadiet. Men om nogle få år er det nedslidte industrikvarter forhåbentlig godt i gang med omdannelsen til et nyt, spændende byområde i Bagsværd. Enhedslisten har tidligt