Nej til asociale busnedskæringer

Et stort flertal i byrådet er enigt om millionbesparelser på busdriften. Linje 67 bliver sågar nedlagt allerede lørdag d. 16. april, skønt det er den eneste direkte forbindelse mellem Mørkhøj og Københavns centrum.
Linje 42 og 43 bliver nedlagt i 2012. Linje 68, 165 og 400 S bliver omlagt. Og det kræver flere omstigninger, som vil gå hårdt ud over mange ældre, gangbesværede samt småbørnsfamilier uden bil. Nogle steder bliver der større afstande mellem busstoppesteder, til gene for de samme borgere. Forringelserne vil ikke øge passagertallet. Tværtimod, flere vil vælge bussen fra.


Der er ikke nemt at skifte bus, hvis man er dårligt gående og utryg ved at færdes i trafikken. Der er risiko for, at ældre ”vælger” at blive hjemme stedet for at komme i pensionistcaféen, klubben eller andre sociale aktiviteter. Busnedskæringer kan hurtigt blive en dyr besparelse for kommunen. For isolation gavner ikke de ældres helbred.

Det bliver også et hyr for forældre med barnevogn, særligt hvis der er andre søskende med korte ben, som skal føres sikkert fra bus til bus.
Nedskæringspolitikere fremhæver forbedringen i, at linje 6A kommer til Gladsaxe. Men den kører kun til Buddinge Station. Derfor opvejer linjen på ingen måde de forringelser, som nu bliver indført.

Enhedslisten afviser nedskæringerne og opfordrer alle til at gøre op med den borgerlige regering. For den er ansvarlig for kommunens dårlige økonomi og får byrådet til at handle asocialt og kortsigtet. Enhedslisten slås for bedre og billigere kollektivtrafik, fordi det er nødvendigt for at vende den onde cirkel, til gavn for de mange og for miljøet.

Løbeseddel fra Enhedslisten Gladsaxe uddelt ved byrådsmødet den 6. april 2011