Ældre mand drikker kaffe, foto af Mark Knudsen

Sæt Satspuljen på finansloven

Af Inge Graff Nielsen og Gert Holmsø Christensen, Ældrestyrken, Enhedslisten i Gladsaxe

Hvad der kommer nemt – går nemt. Nu er der igen en, der har stukket fingrene dybt ned i slikskålen med navnet Satspuljen. En betroet embedskvinde i Socialstyrelsen har ment, at når staten så frit har kunnet stjæle penge fra borgere på overførselsindkomst, så kunne hun også tage del i festen. Og sikken en fest, hun har haft, og ingen har overhovedet lagt mærke til hendes historisk store bedrageri på måske 111 millioner kroner.

Bidragene til Satspuljen kommer fra borgere på overførselsindkomst, og for folkepensionisternes vedkommende betyder det, at staten årligt stjæler op mod 8.000 kr. af deres pension til slikskålen. Formålet med satspuljen er at forbedre vilkårene for borgere, der modtager overførselsindkomster, og for de svage grupper i samfundet. En slags fodring af hunden med dens egen hale, og den langfingrede kvinde er blevet i dyreverdenen og har bl.a. købt raceheste for pengene.

Tilbage sidder f.eks. de pensionister, der kun har folkepensionen, og som mangler de 8.000 kr. til måske et tandlægebesøg, nye vinterstøvler eller andet nødvendigt, og undrer sig stort. Måden, satspuljen finansierer på i vores samfund, er en skændsel, og den aktuelle svindelsag understreger yderligere, hvor lemfældigt Børne- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet forholder sig til de penge, de har taget fra samfundets dårligst stillede med fuld opbakning fra alle partier i det satspuljeforlig, som Enhedslisten aldrig har været en del af.

Skal Satspuljen fortsætte med at eksistere, må det være på tide, at alle skatteydere i samfundet bidrager til puljen, og at satspuljeforliget fra 1990 ophæves. Satspuljen bør sættes på Finansloven nu, hvilket måske også kan medvirke til, at andre uvedkommende ikke går ind og stjæler fra den, fordi tilsynet forhåbentlig bliver bedre. Hvad med at tage det med i det nye finanslovsforslag, statsminister Lars Løkke, som du sidder og arbejder på? Hvor der er en vilje, er der en vej.

 

Det siger Enhedslisten om Satspuljen – enhedslisten.dk