Traffic jam - foto af Jan Jespersen via Flickr

Mere bilstøj og -røg på vej til Gladsaxe

Af Michael Dorph Jensen, byrådsmedlem for Enhedslisten, medlem af Trafik- og Teknikudvalget

Det er ikke Vesterhavets brænding, der er lydtapet i Gladsaxe. Cirka 65% af alle boliger i Gladsaxe Kommune er støjbelastede af trafik.

Støjen og klimapåvirkningerne i form af CO2- og sundhedsskadelig forurening fra trafikken på motorvejs- og ringvejsnetværket, der gennemkrydser Gladsaxe, Kommune er i stigning. Dette gælder hele hovedstadsområdet, og på 10 år er trafikken på motorvejsnettet steget med 32 procent. Det er voldsomt!

Borgmesteren og byrådets teknik- og trafikudvalg opfordrede i december trafikministeren til at tage initiativer for at mindske støjen på statens veje via støjværn, støjdæmpende asfalt m.m. og hastighedsnedsættelser. Men her var ingen hjælp at hente.

Tværtimod! Med hensyn til klimabelastning og støj har regeringen den 24. januar annonceret planer om udbygning af motorvejene og motorringvejene i hovedstadsområdet. Blandt andet Motorring 3, udvidelse af Hillerødmotorvejen og Ring 4 mellem Ballerup og Hillerødmotorvejen. Der er ingen overvejelser om kollektiv trafik for fremtiden, intet om klimabelastning og partikeludledning, intet om vejstøj i regeringens udspil.

Enhedslisten mener ikke, at det er vejen frem blot at udbygge og bygge nye motorveje – de bliver fyldt helt op på et par år, viser alle erfaringer. Der er brug for en fundamental forandring, innovative løsninger og adfærdsændringer.

Der skal investeres i kollektiv trafik i lange baner: flere letbaner, flere togafgange, flere miljøvenlige busser. Bilafgifterne for benzin- og dieselbiler skal tilbageføres til niveauet, inden de blev sænket. Det kan måske sammen med andre løsninger dæmpe trafikken.

 

Indlægget blev bragt i Gladsaxebladet den 12. februar 2019.