Jobcentrets brugere skal høres

Af Michael Dorph Jensen og Torben Madsen, byrådsmedlemmer for Enhedslisten

I juni vedtog et enigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalg at støtte Enhedslistens forslag om at starte en brugerundersøgelse i Gladsaxe Jobcenter fra oktober. Vi står jo politisk på mål for, at borgerne er tilfredse med den hjælp, de får.

Foreløbig er der udvalgt fire områder:

  • Jobklubberne: Hvordan oplever du indholdet og kvaliteten i de aktiviteter, der tilbydes i forhold til dine ønsker og forventninger? Det kan være i forhold til konkret jobsøgning, inspiration og hjælp til at finde et arbejde inden for en anden branche, eller uddannelsestilbud, som styrker dig.
  • Sagsbehandlerskift og overgange: Hvordan oplever du den hjælp, du får i forbindelse med overgang fra sygedagpenge til et eventuelt fleksjob, ressourceforløb m.m.? Hvordan oplever du at blive inddraget, set og hørt – også fx om lægeerklæringer og helbred? Mener du, at du er velinformeret om dine rettigheder? Hvordan oplever du sagsbehandlerskift?
  • Opfølgning på jobafklarings- og ressourceforløb: Hvordan bliver du inddraget i forhold til indhold, mål og varigheden af disse forløb? Hvordan oplever du, at indsatsen bringer dig videre i dit liv?
  • Telefonisk betjening: Får du en god service og hurtig tilbagemelding, når du ringer? Bliver dine telefoniske henvendelser registreret og husket, fx ved sygemelding?

Brugerundersøgelsen skal konkretiseres i den kommende tid, og vi vil arbejde for en undersøgelse, der giver et godt indtryk af brugernes tilfredshed med jobcentret. Vi håber, at mange brugere vil benytte muligheden for at give deres mening til kende.