Klimademo 25. maj 2019

Investering i børn og unges fremtid

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

En af de vigtigste opgaver i 2020 bliver vedtagelsen af den nye plan for grøn omstilling i Gladsaxe med konkrete og omfattende klimaindsatser, der bidrager til den nye klimalovs mål om 70% CO2-reduktion i 2030.

Det er også en lokal kamp at forhindre fortsat stigning i biltrafikken og sikre betydelige forbedringer for cykler og kollektiv trafik. Vi vil fremme genbrug og muligheder for at låne forskellige produkter, så vi ikke behøver at købe nyt.  Sådan kan vi bidrage lokalt til at bremse overforbruget af Jordens ressourcer.

De mange aktive forældre sikrede penge til børnene på finansloven, men der er lang vej til minimumsnormeringer i børnehøjde. Vi vil fortsat slås for de mindre institutioner i Gladsaxe og for flere pædagoger til børn i alle institutioner.

Finansloven giver også flere penge til folkeskolen, som bør bruges til flere lærere. Bedre kvalitet opnås bedst med flere to-lærer-timer og mere tid til forberedelse af undervisningen. Kommunens budget blev vedtaget uden Enhedslisten og medfører en stor besparelse på læseskolen – vi vil fortsat kæmpe for læseundervisningen og for bedre muligheder for børn med særlige behov.

Vi får mange henvendelser om dårlige oplevelser i Jobcentret. Vi ønsker en brugerundersøgelse med fokus på kvaliteten af jobklubber og virksomhedspraktik. Jobcentret skal hjælpe borgeren, trods lovgivningens store fokus på kontrol.

Budgetloven begrænser kommunernes investeringer i klima, velfærd og sociale forbedringer.  Kommunerne må kræve et brud med de snævre rammer, når budgetloven skal revideres til foråret. Derfor støtter vi initiativet #SkrotBudgetloven.

 

Indlægget blev bragt i Gladsaxebladet den 2. januar 2020.