Trine Henriksen

Grøn omstilling og social bæredygtighed

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Corona standsede meget i 2020, men desværre ikke klimaforandringerne! Derfor ser vi frem til Gladsaxes strategi for grøn omstilling, med konkrete og omfattende indsatser hvert eneste år for at bidrage til Klimalovens mål om 70% CO2-reduktion i 2030.

Noget af det sværeste bliver at reducere biltrafikken. Det kræver gode alternativer, med effektiv og billig kollektiv trafik og gode forhold for cyklister. Der skal fx findes en ordentlig busløsning for Høje Gladsaxe, og flere rigtige cykelstier – i stedet for halve løsninger som på Tobaksvejen. Men Byrådet må også sige nej til udbygning af motorvejsnettet i Hovedstadsområdet. Det har INTET med grøn omstilling at gøre at reducere trafikken i Gladsaxe ved at flytte den til nye motorveje i andre kommuner.

Coronarestriktionerne i skoler og daginstitutioner bekræftede værdien af små grupper og færre børn pr. lærer eller pædagog. Der kommer bedre normeringer i Gladsaxes børnehuse i 2021, men der er stadig et stykke vej til minimumsnormeringer i børnehøjde – for slet ikke at tale om lavere klassekvotienter. Det arbejder vi videre for.

Vores forslag om en brugerundersøgelse i Jobcenteret gennemføres i 2021. Vi håber, at undersøgelsen vil skabe grundlag for positive forandringer, med større fokus på tillid, samarbejde og den rette hjælp, og mindre på kontrol.

Klagenævnets første afgørelse om Rostadion afviste dispensation til sø-udvidelsen ved Radiomarken. Vi håber, at afgørelsen stopper hele stadionprojektet med afgravning af søbred og fældning af store træer. Rosport på Bagsværd Sø kan godt fortsætte, på naturens betingelser.

Godt nytår!

 

Nytårsindlægget bringes i Gladsaxebladet den 5. januar 2020.