Enhedslisten stemte selvfølgelig ikke for nedskæringer

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Nej, Enhedslisten bortforklarer ikke noget. Det er vist Kristian Niebuhr (DF), der ikke har helt styr på facts. Vi stemte ikke for nedskæringer, men tværtimod for flere ressourcer på demensområdet.

Det er korrekt, at Ældresagen i august 2016 beregnede, at der i Gladsaxe var 1442 kr. mindre pr. borger på 65+ i 2016 i forhold til 2015. Men dette skyldes netop de 17 mio., som blev sparet på den nye demografi-model. Det fremgår direkte af budgetbilag 42 (1.9.2016), som Kristian Niebuhr vel også har læst.

Demografiske reguleringer foretages normalt med uændret serviceniveau og betragtes derfor ikke som nedskæringer. Vi tvivlede dog stærkt på, at der kunne spares så meget, og frygtede, at demografimodellen alligevel ville medføre et skred i serviceniveauet. Det tyder det dog ikke på. Allerede i maj 2016 erkendte man det fejlagtige grundlag for demografimodellen og regulerede budgettet op igen med 16 mio. fra 2017.

Men modsat Enhedslisten stemte Dansk Folkeparti altså for denne demografimodel, skønt det tydeligt fremgik, at den ville reducere ældreområdets budget med 17 mio. (Seniorudvalget 26.6.2015, sag nr. 41, Opdatering af demografimodel). Og selv om DF senere trak sig fra budgetforhandlingerne, tilførte DF ikke 17 mio. ekstra til ældreområdet i deres alternative budgetforslag. Ved budgetvedtagelsen omtalte Kristian Niebuhr tværtimod budgetforliget som en stor gavebod til Enhedslisten (hør talen som podcast). Så problemet med demografimodellen og de 17 mio. opdagede DF vist først langt senere. Men dér var fejlen så heldigvis rettet op igen.

Endnu en sag, hvor man skulle have lyttet til Enhedslisten lidt tidligere!

 

Indlægget bringes i Gladsaxebladet den 28. februar 2017 og er et svar på et indlæg fra Kristians Niebuhr (DF).

 

Se også:

Ældresagens artikel “Kommuner sparer på ældrepleje og omsorg”

Enhedslistens kritik af demografimodellen i “Måske skulle man lytte lidt mere til Enhedslisten!”