Enhedslisten: Flere akutjob i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune skal gøre en ekstra indsats for at forhindre langtidsledige i at falde ud af dagpengesystemet, mener Enhedslisten og stiller forslag i byrådet.

Trine Henriksen, medlem af byrådet for Enhedslisten, har til mødet på onsdag den 12. december stillet følgende forslag:

“Adskillige borgere i Gladsaxe Kommune er i fare for at miste dagpengeretten fra 1. januar 2013 og fremefter, som følge af at dagpengeperioden er forkortet fra fire til to år og optjeningsperioden forlænget fra seks til tolv måneder.

Det vil betyde, at mange (flere) borgere og deres familier i Gladsaxe kommer i en meget uholdbar økonomisk situation, når deres forsørgelsesgrundlag går fra dagpenge til kontanthjælp – eller til ingenting for de borgere, som ikke engang er berettigede til kontanthjælp. Finanslovsaftalen mellem regeringen og Enhedslisten betyder ganske vist, at også denne gruppe borgere får en midlertidig ret til kontanthjælp samt tilbud om relevant uddannelse i første halvdel af 2013, men det er kun en udskydelse af problemet.

Der er derfor et stort behov for, at Gladsaxe gør en ekstra indsats for, at de langtidsledige kommer i arbejde – som minimum i et midlertidigt job, der forøger den lediges mulighed for igen at komme i varigt arbejde, og som samtidig sikrer genoptjening af dagpengeretten og dermed et bedre forsørgelsesgrundlag.

Gladsaxe Kommune kan medvirke til at løse eller afhjælpe problemet ved dels at ansætte kvalificerede langtidsledige i egnede job, men også ved at afsætte en pulje til at oprette et antal ekstra, nye stillinger i kommunen som akutjobs målrettet til langtidsledige.

De ekstra kommunale jobs vil betyde en forbedret service for kommunens borgere for et relativt begrænset beløb, idet udgiften til at ansætte en ledig specialarbejder, lærer, pædagog eller sosu-assistent er relativt lille, når der tages højde for øgede skatteindtægter og sparede udgifter til dagpenge/kontanthjælp og andre sociale ydelser.

Derfor foreslår Enhedslisten følgende:

  • At Gladsaxe Kommunes andel af de 3.000 akutjobs, der skal oprettes af landets kommuner, som minimum skal modsvare antallet af borgere i kommunen, der er i fare for at falde ud af dagpengesystemet.
  • At langtidsledige, der står over for at falde ud af dagpengesystemet, får ret til at komme til samtale til de kommunale jobs, som de er kvalificerede til.
  • At der afsættes en pulje til oprettelse af yderligere akutjobs til langtidsledige, der er i fare for at falde ud af dagpengesystemet.
  • At byrådet og Hovedudvalget løbende orienteres omkring status for, hvor mange borgere der er i fare for at miste dagpengeretten, samt status over akutjobs i Gladsaxe Kommune.”

Læs mere om Enhedslistens politik: Ret til tryghed – ret til arbejde