Arbejdsløse skal hjælpes på vej

Af Susanne Yazdanyar, byrådskandidat for Enhedslisten i Gladsaxe

Det har altid været hårdt at være arbejdsløs. Selve fyringen, der uanset grund vil være en mavepuster for de fleste. Økonomien, der bliver strammere. Ikke mindst usikkerheden om fremtiden. Det kan derfor undre, at ikke alene de borgerlige regeringer, men også den nuværende såkaldt “røde” regering ser det som en særlig opgave at genere denne udsatte gruppe af medborgere.

Først var der halveringen af dagpengeperioden i en situation, hvor arbejdsløsheden steg, og senest tiltag under det noget slidte “ret og pligt”-begreb. I Enhedslisten går vi også ind for “ret og pligt”, men med denne drejning: Ret til at have et arbejde, du kan bestride, og samfundets pligt til at tilbyde dig et sådant ordinært arbejde! Det er desværre ikke situationen, ej heller for de ledige i Gladsaxe.

I Gladsaxe Kommune er der lige nu over 290 borgere, som risikerer at miste deres ret til dagpenge inden december. I februar i år var der allerede 109, som mistede dagpengeretten. De hidtidige tiltag på løsning af problemet har ikke vist sig tilstrækkelige. I maj var der kun 7 ud af 175 akutjob, som gik til folk i målgruppen. Kommunens manglende indsats sker sideløbende med, at 25% af dem, som mistede dagpengene i januar-februar, helt har mistet indtægten – og flere og flere står for fald.

Vi har behov for en betydeligt styrket indsats i Gladsaxe Kommune, hvis vi ønsker at vende udviklingen. I Enhedslisten ønsker vi en real indsats for at skabe reelle jobs. Et sted at starte kunne være at konvertere offentlige løntilskudsstillinger til ordinære jobs indenfor f.eks. ældrepleje, service og grøn vejledning.

Indlægget er bragt i Gladsaxe-Bladet den 10. september 2013.