Klima, jobs og solidaritet

Optimismen har hårde vilkår, men det er muligt at vende udviklingen i retning mod et bedre samfund, der bygger på fællesskab, solidaritet, lighed og retfærdighed. Det skriver Trine Henriksen i denne nytårshilsen.

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø) 

Nytåret er tiden for håb og optimisme. Men som situationen ser ud lige nu, har håbet og optimismen ualmindelig hårde vilkår:

  • Klimaforandringerne tegner alvorligere end tidligere beregninger.
  • Mange tusinder står til at falde ud af dagpengesystemet, og helt eller delvist at miste forsørgelsesgrundlaget.
  • Et forslag til folkeskolereform med lidt godt, men også meget skidt, som lægger op til konflikt med lærerne til forårets overenskomstforhandlinger.
  • Alvorlige forringelser for mennesker med handicap efter førtidspensions- og fleksjobreformen.
  • Varsel fra regeringen om nye forringelser af SU og kontanthjælp.

I Enhedslisten har vi dog en urokkelig tillid til, at det er muligt at vende udviklingen i retning mod et bedre samfund, der bygger på fællesskab, solidaritet, lighed og retfærdighed – hvis vi er tilstrækkelig mange, der lægger pres på for at dreje politikken i en anden retning.

Vores mål og visioner i 2013 er:

  • En forstærket klimaindsats, både i forhold til borgerne og i kommunens eget virke, der samtidig vil skabe nye klimajobs indenfor energirenovering, vedvarende energi, kollektiv trafik og bedre forhold for cyklister. Her er det glædeligt, at der nu endelig er skabt flertal for et mål om 40% CO2-reduktion i 2020, som anbefalet af FN.
  • Forstærket pres på regeringen om at fjerne forringelserne af dagpengesystemet. Forringelser for de arbejdsløse er en trussel for alle på arbejdsmarkedet.
  • Oprettelse af flere reelle jobs i kommunens folkeskoler, daginstitutioner, ældrepleje og driftsafdelingen. Det giver bedre velfærd, bedre arbejdsmiljø, færre arbejdsløse og færre sociale udgifter.
  • Flere kommunale fleksjob til de mange nye fleksjobbere med få timers arbejdsevne, der nu ikke længere kan få førtidspension, men i stedet risikerer at blive “parkeret” på en lavere ydelse.
  • For en bedre folkeskole med JA til flere undervisningstimer – men NEJ til heldagsskole. Bedre kvalitet i undervisningen opnås gennem flere to-lærer-timer og mere efteruddannelse – ikke ved at skære i forberedelsestiden.

Det vil vi arbejde for i byrådet, og i andre sammenhænge – også efter kommunevalget.

Indlægget er bragt i Gladsaxe-Bladet den 2. januar 2013.