Velbesøgt fødselsdag skød Enhedslistens valgkamp i gang

Johanne Schmidt-Nielsen var festtaler, da Enhedslisten i Gladsaxe den 3. marts fejrede sin 24 års fødselsdag med taler, musik og kringle til de over 100 fremmødte gæster. Hun påpegede i sin tale, at regeringens vækstpakke har alvorlige konsekvenser for dem med de laveste indkomster, og at begrænsningen af de offentlige udgifter betyder, at kommunerne får svært ved at opretholde serviceniveauet overfor borgerne.

Johanne Schmidt-Nielsen mindede om, at der er alternativer til regeringens økonomiske politik. Alternativer, der bl.a. består i at skabe flere grønne arbejdspladser og prioritere en velfungerende offentlig sektor.

Enhedslistens seks spidskandidater til kommunalvalget satte valgkampen i gang ved hver især at præsentere nogle af mærkesagerne: Flere i arbejde, bedre indsats for miljø og klima, bæredygtig byudvikling, bevarelse af borgernes hus og meget mere..

Den velbesøgte fødselsdag var præget af optimisme og forventning om fremgang til kommunalvalget i efteråret.