Ø-spidskandidater i Gladsaxe til kommunalvalget 2021

Valg i Gladsaxe: Enhedslisten er klar

En enig generalforsamling i Enhedslisten Gladsaxe har valgt partiets fire spidskandidater til kommunalvalget. Valget faldt på Trine Henriksen, Signe Rosa Skelbæk, Michael Dorph Jensen og Torben Madsen. Trine Henriksen forbliver partiets spidskandidat, mens Signe Rosa Skelbæk bliver ny nummer to på listen.

Trine Henriksen fortæller, at hun glæder sig over, at listen både giver fornyelse og samtidig stor opbakning til de nuværende tre byrødder.

– Den vedtagne liste er et solidt hold af folk med bred viden og erfaring. Det er afgørende for, at vi fortsat kan komme med forslag til sociale og bæredygtige løsninger indenfor kommunens forskellige områder.

Signe Rosa Skelbæk, der i efteråret vikarierede for Trine Henriksen, mens sidstnævnte holdt to måneders orlov, fortæller, at hun er glad for den store tillid fra medlemmerne.

– Jeg glæder mig til en valgkamp, hvor vi fortsat skal have fokus på, hvordan vi får Gladsaxe i den grønne førertrøje, samtidig med at vi forbedrer velfærden. Jeg er især bekymret for den udvikling, vi ser på børneområdet, hvor jeg synes, at et flertal i byrådet prioriterer prestigeprojekter over et fokus på, hvad der er bedst for børnene, fortæller hun.

Enhedslisten Gladsaxe vælger resten af kandidatlisten på et medlemsmøde i maj.

Kandidaterne

Trine Henriksen

58 år. Miljøkemiker. Arbejder på Statens Serum Institut. Medlem af byrådet siden 2006. Formand for Det Grønne Råd og medlem af Økonomiudvalget, Miljøudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Blandt mærkesagerne er: En stærkere kommunal klimaindsats og beskyttelse af Gladsaxes naturområder. Flere cykelstier. Kortere skoledage og bedre tid til forberedelse af god undervisning.

Signe Rosa Skelbæk

28 år. Kandidat i journalistik og psykologi. Arbejder som journalist hos Landsforeningen for Socialpædagoger og har ikke siddet i byrådet før. Blandt mærkesagerne er: Mere personale på børne- og ungeområdet, diversitet i dag- og fritidstilbud til børn og unge, kortere skoledage og bedre tid til, at de varme hænder kan løse kerneopgaverne.

Michael Dorph Jensen

67 år. Grafiker. Valgt ind i byrådet i 2017. Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, medlem af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, medlem af Trafik- og Teknikudvalget. Medlem af Integrationsrådet. Blandt mærkesagerne er: Bedre hjælp til syge og udsatte borgere. Ny teknologi skal forbedre ældres forhold – ikke føre til besparelser på hjemmehjælp og genoptræning. Mere uddannet personale i plejeboligerne. Udbygning af den kollektive trafik og cykelstier. Kommunen skal stille større krav til bæredygtighed. Varieret arkitektur ved nybyggeri af boliger og bevaring af bygninger.

Torben Madsen

61 år. Biolog. Valgt ind i byrådet i 2017. Medlem af Psykiatri- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Blandt mærkesagerne er: Bedre støtte til børn og unge voksne med psykiske og fysiske handicap. Flere botilbud, der modsvarer behovene hos unge med forskellige vanskeligheder. Kommunen skal inspirere virksomheder til at tage socialt ansvar og tilbyde praktik og job til mennesker med “skæve” personligheder og kompetencer.