Enhedslistens valgbudget

Enhedslisten går ind for åbenhed. Det gælder i den offentlige forvaltning, i erhvervslivet og selvfølgelig også hvad angår de politiske partiers økonomi. Derfor vil vi hermed give en konkret information om vores eget budget for kampagnen op til byrådsvalget den 19. november. Samtidig opfordrer vi de andre partier og kandidater i Gladsaxe til også at fremlægge deres økonomiske nøgletal.

På vores generalforsamling i januar besluttede vi et samlet valgkampsbudget her i Gladsaxe på 175.000 kroner. Dette beløb gælder også kampagnemateriale for de enkelte kandidater, da disse udgifter afholdes i fællesskab af partiafdelingen.

På budgettets udgiftsside er de store poster annoncering i lokalpressen (ca. 110.000 kr.), fremstilling af plakater og køb af masonitplader (ca. 15.000 kr.) samt trykning af valgaviser (ca. 15.000 kr.).

På indtægtssiden tages de 155.000 kroner fra afdelingens kassebeholdning, som stammer fra lokalkontingenter fra medlemmerne samt Trine Henriksens indtægter fra byrådsarbejdet. Dertil er der budgetteret med en valgindsamling på 20.000 kroner. Dén er alle velkomne til at bidrage til ved at indsætte et beløb på vores konto 8401 – 1093170 i Merkur Bank.

Efter valget vil vi offentliggøre et samlet regnskab for vores valgkampagne, herunder navne på alle, som måtte have bidraget med mere end 2.000 kroner.

I Enhedslisten siger vi, hvad vi mener – og gør, hvad vi siger! 

Lea Neumann
Kasserer i Enhedslisten Gladsaxe