Styrk demokratiet

“Fremmødet til byrådsmøderne er ofte meget lavt. Kan der gøres noget ved det – og skal der overhovedet gøres noget?” spurgte Gladsaxebladet. Liste Ø, Enhedslisten ved kandidat Flemming Holst, svarede:

Der kan nævnes eksempler på det modsatte af lavt fremmøde – at byrådssalen har været fyldt med meget engagerede borgere. På det seneste kan jeg huske møder i forbindelse med lærer-lockouten og støttemanifestationen for Borgernes Hus i Søborg. Det viser, at borgere gerne deltager, når de mener, de har noget på spil, når der er noget at kæmpe for.

Desværre kommer de ofte for sent – beslutningerne er taget i lukkede rum, f.eks. i økonomiudvalget. Det kan der selvfølgelig gøres noget ved. Læg de reelle beslutninger ud i byrådssalen, lad debatterne dér betyde noget, så vil folk også opleve, at det er interessant at komme til byrådsmøderne.

Historisk set har Enhedslisten altid kæmpet for, at der kom reelle debatter i byrådssalen. Lad mig blot nævne to navne, Emilce Nielsen og Trine Henriksen. Har de fået ros for det? Nej, næsten alle øvrige medlemmer i Byrådet er irriterede, blot klokken har passeret 20.00.

Har man set en menig Socialdemokrat gå ind i en løbende debat? Nej, det overlader socialdemokraten da selvfølgelig til sin udvalgsformand eller borgmester, og har han en mening, siges den i udvalget.

Styrk demokratiet, gør det modsatte, gør som Enhedslistens byrådsmedlemmer. Skab debatter, der har betydning, i byrådet!

Indlægget blev bragt i Gladsaxebladet den 15. oktober 2013.