Gladsaxe Hovedbibliotek (2011) - foto Af Regionbibliotek Stockholm

Mere medbestemmelse til kommunens ansatte

Af Trine Henriksen, Torben Madsen og Michael Dorph Jensen, Enhedslisten

På seneste byrådsmøde rejste Lokallisten et vigtigt emne om kommunens arbejdspladsvurderinger. Enhedslisten er helt enige i, at APV’en bør være anonym, da vi mener, det sikrer de bedst mulige betingelser for en undersøgelse af arbejdsmiljøet. Uden anonymitet er der risiko for, at man ikke får vigtig viden om problemer på arbejdspladsen. Vi har også selv tidligere taget problemet op, når byrådet er blevet præsenteret for resultater fra APV’er, der har været gennemført uden anonymitet.

Når vi desværre ikke fuldstændigt kunne støtte Lokallistens forslag, og i stedet stillede det ændringsforslag, der endte med at blive vedtaget, så handler det om medarbejdernes egen medbestemmelse.

Det vedtagne forslag slutter med, at ”Byrådet pålægger ledelsen at imødekomme medarbejderrepræsentanterne, såfremt de ønsker en anonym APV”. Dette afsnit var vigtigt for os, da det sikrer, at kommunens medarbejdere nu selv får det afgørende ord, hvis de ønsker en anonym APV. Også hvis det så kun gælder for nogle grupper af medarbejdere.

Det giver dermed medarbejderne mere medbestemmelse over deres eget arbejdsliv, og det mener vi også er en af de vigtige forudsætninger for et godt arbejdsmiljø.

Nu skal spørgsmålet om anonymitet i APV’er tages op i kommunens samarbejdsudvalg (Hovedudvalget). Viser det sig mod vores forventning, at krav om anonymitet fra medarbejdernes repræsentanter ikke imødekommes, så vil vi tage sagen op i byrådet igen.