Trine Henriksen taler ved klimadebat 11. september 2018.

Større bæredygtighed og social ansvarlighed

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

I det kommende år får vi forhåbentlig en ny regering, og en ny politik, der vil fokusere på løsning af samfundets virkelige problemer: Først og fremmest klimaforandringerne og den stigende fattigdom og ulighed!

Enhedslisten arbejder for lokale klimamål med udgangspunkt i anbefalingerne fra FN’s klimapanel. Gladsaxestrategiens fokus på FN’s verdensmål skal føre til en gennemgribende indsats for større bæredygtighed. Privatbilismen skal ikke fremmes, fx med flere parkeringspladser. Vi vil derimod prioritere forbedringer for cykler, delebiler og kollektiv trafik.

Hvert 20. barn i Gladsaxe lever under fattigdomsgrænsen. Det skyldes især de reformer, regeringen og Dansk Folkeparti har vedtaget. Gladsaxe Kommune kan ikke ændre på lovgivningens fattigdomsydelser, men bør være opsøgende og formidle støttemuligheder til familier og borgere, der har behov for hjælp i hverdagen. Ungeenheden og Jobcentret skal tilbyde praktikpladser og uddannelser, der imødekommer borgerens situation. Børn og unge med særlige behov skal have en bedre og mere individuel støtte i skolen – og kommunen skal være klar, når de unge bliver voksne og har brug for støtte til bolig, uddannelse og job.

Vi vil bevare Skovbrynet Skole med de mange kvaliteter, den har, og har tillid til de positive effekter af den boligsociale indsats og det voksende elevgrundlag fra Bagsværd by. Kæmpeskoler er ikke løsningen – heller ikke i Bagsværd!

Større investeringer i klima, velfærd og social lighed vil kræve et brud med budgetlovens snærende rammer for kommunernes økonomi. Derfor bør kommunerne stå sammen op til Folketingsvalget om at kræve budgetloven afskaffet.

Denne nytårshilsen fra Enhedslisten blev bragt i Gladsaxebladet den 3. januar 2019.