Værebroparken

Ghettoloven er et angreb på de almene boliger

Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF vedtaget en lov, der udråber en række helt almindelige boligområder til ghettoer.

29 almene boligområder rundt om i landet er udpeget som ghettoer, 15 af dem som såkaldte “hårde ghettoer”.

Ghettoloven kommer til at betyde, at almindelige boligområder er i fare for at komme på ghettolisten. Det har også betydning for os i Gladsaxe, for hvem ved, hvornår kriterierne ændres?

Bulldozere og bolignød

I de “hårde ghettoer” skal op til 60 % af de almene familieboliger fjernes i de kommende år – ved at blive solgt, ændret til ungdoms- eller ældreboliger eller simpelthen revet ned. Et flertal i Folketinget er altså parat til at køre en bulldozer gennem de almene boligområder.

Samtidig får mennesker på kontanthjælp forbud mod at flytte ind i områderne. Der er dog intet svar på, hvor boligløse så skal bo. Lige nu står der 58.000 på venteliste til en bolig i det, folketingsflertallet kalder “hårde ghettoer”.

Ghettoloven er svært at se som andet end et alvorligt angreb på den almene boligform.
En boligform som regeringen med ghettolovene åbenbart anser som et problem i sig selv.

Enhedslisten siger nej til at fjerne gode, almene boliger – tværtimod skal vi bygge mange flere boliger, som folk har råd til at betale.

Styrk den lokale modstand

Selv om ghettolovene er vedtaget, er kampen mod dem langt fra forbi.

Du kan deltage i lokale protestbevægelser, påvirke gennem beboerdemokratiet til afdelingsmøder og i bestyrelsen i din egen boligforening, og du kan lægge pres på byrådet og lokale folketingsmedlemmer.

 

Hent teksten som løbeseddel: Boligflyer fra Enhedslisten Gladsaxe