Gellerupparken, 2008. Photo By Vallø via Flickr

Drop ghettoloven!

Enhedslisten Gladsaxe opfordrer alle til at støtte det landsdækkende borgerforslag om at ophæve loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaffe de såkaldte ”ghettolister”.

Skriv under via dette link: kortlink.dk/27kac

Vi har brug for flere billige almene boliger – ikke færre. Enhedslisten siger nej til at nedrive gode, almene boliger.

  • Ghettoloven straffer folk med en lav indkomst, folk med kort uddannelse og folk uden for arbejdsmarkedet.
  • Loven diskriminerer direkte indvandrere og efterkommere fra ”ikke-vestlige” lande og er derfor racistisk.
  • FN’s komité for økonomisk, sociale og kulturelle rettigheder er bekymret over diskriminationen i loven og anbefaler, at den ændres markant.
  • Almene beboeres ret til en bolig skal beskyttes, og udsatte borgere skal hjælpes – ikke straffes.

Ingen af de 10 kommuner med den største procentdel af almene boliger har et eneste boligområde på en af regeringens såkaldte ”ghettolister”. Det tyder på, at almene boliger ikke er problemet, men løsningen.

I Gladsaxe Kommune er der aktuelt ingen boliger på regeringens lister, men beboere i Høje Gladsaxe og Værebro kan komme i risiko for at blive ramt.

Enhedslisten ønsker:

  • Støtte til boligsociale helhedsplaner. I Gladsaxe Kommune er der allerede mange positive tiltag i Høje Gladsaxe og Værebro, som en del af de boligsociale helhedsplaner. Ghettoloven modarbejder og fratager ressourcer til det boligsociale arbejde.
  • At opprioritere en tidlig forebyggende indsats over for børn og unge, der har det svært. Der er et fald af kriminalitet blandt unge i udsatte boligområder, blandt andet på grund af godt boligsocialt arbejde.
  • Gode fritidsjobs og varierede fritidstilbud til unge, da det også mindsker risikoen for marginalisering og forebygger kriminalitet.
  • At udnytte de ressourcer, vi sammen har – for os som fællesskab, men også for det enkelte individ. Det er spild af ressourcer, at nogle flygtninge og indvandrere arbejder i jobs, der ikke matcher deres uddannelsesniveau.
  • Alle mennesker har ret til et hjem. Uanset hvor meget man tjener, hvor lang en uddannelse man har, ens helbred eller etnicitet.

Ghettoloven blev vedtaget i november 2018 af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, SF og de Konservative. Imod stemte Enhedslisten, Alternativet og de Radikale.

Folketinget skal behandle borgerforslaget, hvis 50.000 skriver under inden den 13. december 2020. Vi er godt på vej med over 17.000 underskrifter.