folkeskoler

Penge til undervisning eller mursten?

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Enhedslisten vil som det eneste parti i byrådet stemme mod skolesammenlægningerne i Høje Gladsaxe-området og nedlæggelse af Lundevang skole.

Emneord:

Svært at se overkapaciteten

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten 

Trine Græse begrunder en ændret skolestruktur og de nyeste skolesammenlægninger med, at kapaciteten svarer til behovet i 70’erne med 10.000 elever, mens der i dag kun er 6.500 elever.

Emneord:

Reel høring inden beslutning om skolesammenlægninger

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget har truffet en principbeslutning om flere nye skolesammenlægninger. De berørte skoler og klubber kan nu udtale sig om, hvordan de synes sammenlægningen bedst kan udformes, men selve sammenlægningen er ikke til diskussion. Enhedslisten stemte ikke for disse principbeslutninger, af flere grunde:
Emneord:

Stengård skole og problemet med det frie skolevalg

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Sagen om ændring af skoledistriktet til Stengård skole blev en uskøn affære. I Enhedslisten er vi enige i, at skoledistriktet må indskrænkes, hvis Stengård skole skal forblive 2-sporet. Det er bare svært at forstå, at det ikke kunne forudses langt tidligere, for problemet har været drøftet flere gange, og 14 børn er mange at skønne forkert.

Emneord:

Øg rummeligheden i skolen før der spares på specialtilbuddene

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe.

Emneord: