Trine Henriksen taler i byrådet.

Uacceptabelt budget trods forbedringer

Enhedslisten kan ikke støtte det samlede budget for 2020-2023, som er aftalt mellem Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, SF, DF og Venstre.

Vi deltog aktivt i forhandlingerne og var med til at sikre flere forbedringer. Seniorcentrene får 5 millioner årligt, og der gives 4 millioner årligt til at forbedre skolernes inklusion af elever med særlige behov. Dette er skrigende nødvendigt for at forbedre situationen på to områder, der virkelig trænger til et løft. Desuden udvides målgruppen for gratis psykologrådgivning, der ansættes en “grøn pædagog” til at hjælpe dagtilbuddene med at komme ud i naturen, og der indføres naturpleje med vilde heste i Høje Gladsaxe-parken.

Når Enhedslisten alligevel ikke står bag budgetaftalen, skyldes det, at budgettet ikke gør nok over for klimakrisen og indeholder flere besparelser, der rammer familier og borgere, der i forvejen har det svært.

Det er uforståeligt, at byrådets flertal vedtager et budget, der vil spare på kollektiv transport, cykelstier og energiforbedringer, når der er brug for en konsekvent grøn omstilling.

Det er uacceptabelt for os, at partierne bag budgetaftalen vil spare 6 millioner årligt på børne- og skoleområdet og skære ned på sociale aktiviteter i kommunens botilbud til borgere med psykiske vanskeligheder. Nedskæringerne på børne- og skoleområdet skal konkretiseres ud fra et sparekatalog med forslag, som rammer familier og børn, der i forvejen har problemer, f.eks. besparelser på læseskolen og nedskæringer i sundhedsplejens deltagelse i mødregrupper. Denne slags besparelser er ude af trit med de problemer og udfordringer, der præger daginstitutioner og skoler i dag.

De svigtende ambitioner på klimaområdet og besparelserne over for udsatte borgere vil Enhedslisten ikke være med til. Nogle gange er det nødvendigt at sige fra.

Enhedslisten var, som nævnt ovenfor, med til at sikre forbedringer på flere områder. Desværre var det ikke muligt at komme igennem med andre forslag, som vi finder er vigtige og nødvendige initiativer, f.eks.:

  • Tilslutning til de københavnske bycykler, der vil være et godt alternativ til at køre i bil
  • Flere midler til specialundervisning til børn og unge med særlige behov, der i uhyrlig grad trænger til bedre normering af lærere og pædagoger i gruppeordningerne
  • Flere resurser til fattige børnefamilier, der har brug for hjælp til f.eks. at søge om støtte til forskellige konkrete ydelser, som de er berettigede til.

Det vedtagne budget gør det ekstra nødvendigt at kæmpe for grønne og lighedsskabende løsninger i Byrådet.

Læs mere:

Se Enhedslistens ændringsforslag til budget 2020-2023 (pdf)

Se budgetaftalen indgået af Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, SF, DF og Venstre (på kommunens hjemmeside)