Liste Ø styrer: Servicebussen kørte på Gladsaxedagen

På Gladsaxedagen den 22. august så ”sØrvice”-bussen igen dagens lys i Gladsaxe. Enhedslisten satte bussen ind, så ældre og gangbesværede kunne komme op til Gladsaxedagen og deltage i festlighederne. Bussen kørte bl.a. via Mørkhøj, Egeparken og lavhusene i Høje Gladsaxe. Efterspørgslen var så stor, at der måtte sættes en ekstra bus ind.

Byrådsflertallet nedlagde servicebussen 1. januar 2009 på trods af kommunens målsætning om at styrke den kollektive trafik. Enhedslisten kæmper for en servicebus, der dækker hele kommunen, hele dagen.

Løbeseddel fra Gladsaxedagen

Klimaquiz

90 personer deltog i Enhedslisten’s klima-quiz på Gladsaxedagen og udfyldte en deltagerkupon med et klimaspørgsmål:
____________________________________________________________________________

De seneste forskningsresultater, som blev fremlagt i år ved Københavns Universitets
internationale klimakonference, forudser en havstigning i år 2100 på 1 meter eller mere,
medmindre udledningerne af drivhusgasser reduceres hurtigt og kraftigt.

Hvor mange af Jordens indbyggere lever i lavtliggende kystområder, som risikerer
oversvømmelser som følge af den globale opvarmning? (Sæt X)

[ ] 1 procent (ca. 6 mio.)     [ ] 5 procent (ca. 30 mio.)   [ ] 10 procent (ca. 600 mio.)
____________________________________________________________________________

Det rigtige svar er: 600 mio. mennesker.

sØrvicebussen ankommer

sØrvicebussen: Ankomst og opsamling

Professionel betjening

Bussens professionelle betjening

Billede af vinderen af Enhedslistens klimaquiz!

Vinderen af Enhedslistens klimaquiz vandt en kurv med økologiske varer.

Og selvfølgelig blev der sørget for hjemtransport

sØrvicebussen yder naturligvis også hjemtransport!