Michael og busskilt med kØreplan

Køreplaner ved busstoppestederne

Af Michael Dorph Jensen, Enhedslisten

Enhedslisten i Gladsaxe fik mange positive tilbagemeldinger fra lokale buspassagerer, da vi lørdag den 12. oktober satte trykte køreplaner op på linje 68’s stoppesteder i Gladsaxe. Vi satte køreplanerne op i forbindelse med opstarten på Movias nye Bynet for buslinjerne i hovedstadsregionen den 13. oktober. TV Lorry bragte mandag den 14. oktober et indslag, hvor de interviewede flere gladsaxeborgere, som også alle var meget tilfredse med vores opsætning af trykte køreplaner.

Annonce for rigtige køreplaner ved busstoppestederne

I april 2019 behandlede Trafik- og Teknikudvalget, om Gladsaxe Kommune skulle tilkøbe trykte køreplaner hos Movia til stoppestederne i Gladsaxe. Prisen for dette ville være en engangsudgift til opsætning af holdere på omkring 300.000 kr. for de ca. 220 stoppesteder for alle buslinjer. Den løbende udskiftning ville efterfølgende koste ca. 15-20.000 kr. årligt, forudsat at Movia udskiftede på alle stoppesteder.

Enhedslisten stemte som eneste parti i udvalget for tilkøb af trykte køreplaner.

Byrådets budgetaftale for 2020 -2023, som Enhedslisten ikke er en del af, indeholder en besparelse på 500.000 kr. på den kollektive transport. Sjovt nok kunne dette beløb have været anvendt til at finansiere opsætning og løbende udskiftning af trykte køreplaner. Vi vil selvfølgelig arbejde for, at både Movia, byrådet og forvaltningen ser nøjere på, hvordan servicen overfor brugerne af den kollektive transport kan forbedres. Ikke mindst overfor de ældre medborgere. Det skal være overskueligt og let at bruge kollektiv transport.