Barn, der holder et hjerte op mod himlen

Enhedslisten udelukket fra budgetforhandlingerne – vi kæmper videre udenfor!

Af Trine Henriksen, Torben Madsen og Michael Dorph Jensen, Enhedslisten

Ved årets budgetforhandlinger blev alle partier præsenteret for en skriftlig aftale, hvor man skulle binde sig til at acceptere dagtilbudsstrategi 1 og 2. To aftaler, vi i Enhedslisten har stemt imod for at undgå lukning af gode, veldrevne, små institutioner og skovgrupper. I stedet vil Dagtilbudsstrategien betyde flere store institutioner med op til 130 børn, der placeres tæt på motorveje og gør indhug i kommunens begrænsede grønne områder.

Borgmesteren krævede, at alle partier underskrev aftalen, inden budgetforhandlingerne kunne fortsætte. Vi ville hermed være bundet til at acceptere politiske beslutninger om kommunens daginstitutioner, som vi er lodret uenige i – og vi ville også være bundet af aftalen, selv hvis vi endte med at stå udenfor det endelige budgetforlig, fx hvis aftalens hensigtserklæring om at forsøge at bevare Bagsværd børnehave, ikke blev indfriet.

Det er ikke det, vi forstår ved et godt politisk samarbejde. Det er enormt ærgerligt, for budgetudspillet havde mange gode takter, fx et markant løft af normeringerne i daginstitutionerne og flere penge til kollektiv trafik. Derfor så vi gode muligheder for forhandlinger, hvor Enhedslisten kunne støtte den endelige budgetaftale.

Det er trist, at borgmesteren og Byrådets flertal fravælger et bredt samarbejde om kommunens budget. Vi kan love, at vi vil blive ved med at stille kritiske spørgsmål og forslag til at sikre mangfoldighed inden for Gladsaxes daginstitutioner – børn er forskellige, og der skal være forskellige tilbud.


Det krævede borgmesteren, at partierne skulle skrive under på

Bindende delaftale om dagtilbudsstrategien

Partierne er enige om at respektere flertallets beslutning om, at Dagtilbudsstrategi 1 og 2, inklusiv justeret implementeringsplan 2, skal gennemføres, som senest blev vedtaget af A, B, C, F og O på byrådets møde den 24. juni 2020, punkt 13.

Ved tiltrædelse af denne bindende delaftale forpligter partierne sig således til gennemførelse af principperne for dagtilbudsstrategien og den justerede implementeringsplan for disse projekter. Det vil sige, alle projekter, som fremgår af bilaget, og som også er budgetlagt i 10-års oversigten, der er udsendt 18. august 2020 sammen med borgmesterens forslag til budget (jf. budgetbilag 004a).

Principperne i dagtilbudsstrategien fremgår af budgetbilag 97.

Nedlæggelse af små børnehuse og skovgrupper (udflyttergrupper) er en del af implementeringsplanen.

Som en enkeltstående undtagelse til ovenstående, er partierne enige om at prøve at finde en på løsning Bagsværd Børnehave, som et flertal i BUU har ønsket (BUU 02.05.2019, punkt 2).

Den bindende delaftale er uafhængig af, om et parti er med i den endelige aftale om budget 2021-2024.