Der er råd til velfærd

Gladsaxe Kommune har en god økonomi. Der er råd til bedre daginstitutioner, skoler og ældrepleje, men serviceloftet blokerer. Derfor arbejder Enhedslisten for et opgør med regeringens sparekrav til kommunerne.

Nej til ulighed og fattigdom

Kontanthjælpsreformen har skabt mere fattigdom og rammer mange, der også har andre udfordringer. Indtil loven ændres, må kommunen hjælpe med rådgivning og støtte til udsatte familier og sikre børnene mulighed for at benytte fritids-, kultur- og sportstilbud.

Værdighed og omsorg for ældre

Der er vigtigt med dialog, tilbud og ressourcer, så ældre medborgere kan blive mindre afhængige af hjælp i dagligdagen. Men alle skal have ret til at få den hjælp, de har brug for. Vi vil udvide klippekortsordningen med opsparing af fleksibel hjemmehjælp, som den enkelte selv kan råde over. Pårørende skal ikke presses til at påtage sig ekstra pleje- og omsorgsopgaver på grund af manglende økonomi i den kommunale ældrepleje.

Lettere hverdag for pressede familier

Familier med børn, der har et fysisk handicap eller psykiske vanskeligheder, er under stort pres. Det skal være nemt og overskueligt at få den rigtige og nødvendige hjælp. Der skal være løsninger og rummelighed – også på arbejdsmarkedet.

Det vil Enhedslisten:

  • Ansætte mere personale i daginstitutioner, skoler og ældrepleje
  • Sikre gode og varierede fritidstilbud til unge
  • Kontinuitet i den sociale indsats og færre sager pr. sagsbehandler
  • Bevare Borgerrådgiveren
  • Stoppe privatisering og udlicitering