Budget 2018-21: Alvorlig nedskæring på skolerne blev afværget

Der er flere gode grunde til, at Enhedslisten er med i det kommende budget for 2018-21. Der blev opnået vigtige forbedringer, og det lykkedes at fjerne besparelsen på 6 mio. kr. på folkeskolen.

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Enhedslisten er med i det kommende budget for 2018-21. Blandt de vigtige forbedringer er et højere budget til sårbare børn og unge, hvilket er helt nødvendigt for at modsvare det stigende behov. Der skal gennemføres en analyse af de fremtidige behov på området, og her blev det tilføjet, at analysen skal tage udgangspunkt i det nuværende servicebehov.

Vi er også glade for, at den bureaukratiske BUM-model på seniorcentrene afskaffes. Vi havde helst set, at de frigjorte ressourcer blev på seniorcentrene, så tiden i stedet kunne bruges til bedre tid til omsorg for beboerne. Men i stedet bidrager de sparede ressourcer til vejlederordning, der skal sikre uddannelse af mere Sosu-personale. Dette har stor betydning for kvaliteten i ældreplejen, ikke mindst på demensområdet, så vi synes, at dette også er en acceptabel prioritering.

Mulighederne skal undersøges for at etablere utraditionelle, varige jobs til udsatte borgere. Vi forventer, at dette bl.a. kan hjælpe borgere ramt af kontanthjælpsreformen, sådan som vi stillede forslag om, da der vil være tale om såvel støttede som ustøttede jobs.

På det grønne område er der afsat penge til udvidelse af genbrugsstationen, affaldssortering i kommunens institutioner, start på omdannelsen af Buddinge Batteri og flere penge til klimaindsats og træplantning.

Endelig er det en vigtig forbedring, at borgerrådgiveren gøres permanent. Dels for den enkelte borger, der får hjælp i sin sag, men også ved at eksempler fra konkrete sager bruges til at forbedre den generelle sagsbehandling.

Folkeskolenedskæring afværget

Det har været helt afgørende for Enhedslisten, at det lykkedes at fjerne besparelsen på 6 mio. kr. på folkeskolen, som ville få alvorlige konsekvenser.

Omlægning af tosprogsstøtten er også fjernet fra budgettet og skal i stedet drøftes i fagudvalget. Her vil vi kæmpe for at bevare tosprogslærerne på skolerne.

I forhandlingerne lykkedes det også at halvere den planlagte stigning i egenbetalingen for tøjvask for pensionister, så stigningen bliver på 24 kr. om måneden, i stedet for 48 kr. Desuden indføres en lille serviceforbedring ved næste udbud af tøjvasken.

Budgettet indeholder en nedsættelse af kommuneskatten med 0,1% til 23,7%, og dækningsafgiften for erhvervslivet sænkes med 0,2 promille til 9,0. Gladsaxe har i forvejen en af landets laveste kommunale skatteprocenter, så derfor ville vi foretrække, at disse midler blev udnyttet til kollektive velfærdsforbedringer. Imidlertid er regeringens serviceloft for kommunerne den reelle forhindring for flere serviceforbedringer i Gladsaxe.

Samlet set er det et godt budget med vigtige forbedringer. Men der er stadig besparelser, som det ikke lykkedes os at få fjernet, og som kun gennemføres af hensyn til at overholde regeringens serviceloft for kommunerne som helhed. Dette vil vi fortsat arbejde for at ændre.

 

Se budgetaftalen på kommunens hjemmeside