Borgmesterens budgetudspil

“Vi vil hellere bruge penge på undervisning end på mursten”

– eller hvordan var det nu lige?

Borgmesterens budgetudspil rummer to meget store udgifter i perioden 2012-15:

  • 43 mio. kr. til medfinansiering af Letbanen på Ring 3
  • 113 mio. kr. til sammenlægning af Høje Gladsaxe og Marielyst skoler, og 10. klassecenteret og Ungdomsskolen, samt 6 mio. til at flytte Lundevang til Værebro skole.

For at kunne finansiere disse udgifter skal der spares på en række andre udgifter:

  • Nedskæringer af personalet i skoler, daginstitutioner, driftsafdelingen og administrationen
  • Nedskæring på hjælpemidler til ældre og borgere med handicap
  • Aflysning eller udsættelse af en række planlagte anlægsopgaver, bl.a. til støjbekæmpelse, trafiksanering, cykelstier, vedligeholdelse, og puljerne til funktionsændringer på de øvrige folkeskoler og takstfinansierede institutioner

Nej til skolesammenlægninger i Høje Gladsaxe og Værebro

Enhedslisten vil gerne bruge flere penge på folkeskolen. Men vi mener ikke, at det vil være en forbedring af skoletilbuddet for børnene i Gladsaxe at oprette en 5-sporet skole i Høje Gladsaxe, at sammenlægge 10. klassecenteret med Ungdomsskolen på Marielyst Skole, og at flytte Lundevang til Værebro Skole.

Derfor vil vi arbejde for at disse sammenlægninger aflyses, og at de mange millioner bruges mere fornuftigt.

Ændringerne i skolestrukturen er populært begrundet med: “Vi vil hellere bruge penge på undervisning end på mursten.” Men der er ikke udsigt til flere penge til undervisning – tværtimod skal der skæres yderligere 2,5 mio. årligt på pædagogisk personale.

Ja til Letbanen

Enhedslisten har arbejdet for en Letbane på Ring 3 (og på andre store indfaldsveje) igennem mange år. Vi er glade for at den nu endelig bliver en realitet.

Men det er ikke rimeligt at kommunerne skal medfinansiere en så stor udgift, samtidig med at regeringen lægger loft over de kommunale budgetter. Vi foreslår derfor fortsat, at Letbanen skal medfinansieres af indtægterne fra en kommende betalingsring om København. 

 

Enhedslisten uddelte ovenstående som løbeseddel på Gladsaxedagen den 20. august 2011.