Ældrestyrken 31. oktober 2019

Ældrestyrken så på klimakrisen

Ældrestyrken gabte over et stort emne den 31. oktober 2019. På et yderst velbesøgt møde i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe var kemiingeniør Karl Vogt-Nielsen inviteret til at komme og holde et oplæg om klimakrisen – hvor slemt står det til, og hvad gør vi ved det? Karl har igennem 12 år været rådgiver for Enhedslisten i klimaspørgsmål, og han kunne fastslå som noget glædeligt, at også ældre interesserer sig for klimaspørgsmål.

Indledningsvis fik vi en status over klimaets tilstand, som nok virkede skræmmende på de fleste, og der fremkom også overraskende oplysninger, som f.eks. at Portland Cementfabrik i Ålborg udskiller mere CO2 end den samlede produktion og indtagelse af oksekød i Danmark gør. Det vil regeringen i øvrigt nu gøre noget ved.

Karl Vogt Nielsen - Ældrestyrken 31. oktober 2019Den har sat sig som officielt mål at nedbringe udledningen af CO2 med 70 % i 2030, hvilket Enhedslisten har haft stor indflydelse på. 70 % er netop målet i den klimaplan, Enhedslisten gik til valg på sidst. Målet kan dog kun nås med industriens, landbrugets, transportens og hele befolkningens accept og medvirken, og hvis de fossile brændstoffer udskiftes med sol og vind og nye erstatningsbrændstoffer til f.eks. flyindustrien.

Globale aftaler som Paris-aftalen er af stor betydning, men problemet her er, at hvert land byder ind med egne mål. Danmark har ikke sin egen stemme, men indgår i EU, hvis målsætning kun er en 40 % CO2-reduktion, mens vi altså lokalt har sat 70 % som mål.

Alle forandringerne kommer tæt på den enkeltes hverdag over hele kloden, og vi vil komme til at opleve klimaflygtninge i hobetal enten på grund af for megen regn, oversvømmelser på grund af stigende vandstand eller tørke. Vi kan på vore breddegrader allerede fastslå, at 20-årsstorme nu sker hvert år, og at skybruddene bliver stadig kraftigere.

Oplægget skabte en god debat, og der blev stillet mange spørgsmål til oplægsholderen.

Ældrestyrken inviterer til festlig årsafslutning den 28. november 2019 i Seniorklubberne. Her kommer ”en hemmelig” gæst , og der serveres gløgg og æbleskiver. Husk tilmelding 3 dage før til odor@tdcadsl.dk eller 20476890.

Du bliver ikke ældre af at deltage i Ældrestyrken, men du kan risikere at blive klogere.

På gensyn
Tovholderne