Ældrestyrken februar 2020

Ældrestyrken: Mennesket er et socialt dyr

Emnet for Ældrestyrkens møde den 27. februar 2020 i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe var lidt svært at gennemskue på forkant. Ikke alle havde hørt om eller vidste, hvad Den sociale kapital var for en størrelse, så professor Peter Hasles oplæg om netop det emne var imødeset med en vis spænding.

Peter Hasle er professor ved Institut for Teknologi og Innovation og medforfatter til bogen ”Ledelse med social kapital”.

– Mennesket er et socialt dyr, det har vi indbygget i vores gener, og derfor har det moderne menneske også stadig de samme gener og de samme behov for andre mennesker, understregede han.  Vi har behov for at bidrage til noget udenfor os selv, og behov for at blive anerkendt som en respekteret og værdifuld person.

På en arbejdsplads har både ledere og medarbejdere behov for at blive anerkendt som personer gennem samarbejdet med andre, og når vi samarbejder, skaber vi og trækker på den sociale kapital. Jo højere social kapital, des bedre samarbejde og dermed højere effektivitet og trivsel.

Den sociale kapital er således de relationer mellem mennesker, der bygger på retfærdighed og tillid og er en ressource, som findes i alle større eller mindre virksomheder.

Oplægget gav anledning til en del spørgsmål, og et af dem lød: Jamen, hvordan hænger det sammen med arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet?

Ældrestyrken havde endnu en eftermiddag, hvor dagens oplæg gav stof til eftertanke, og også et par rare timer med fælles frokost, kaffe og kage og mange sange.

Næste møde i Ældrestyrken bliver den 26. marts 2020 kl. 12.00 i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. Oplægsholder bliver tidligere praktiserende læge, Mogens Elmer, der vil tale om ulighed i sundhed.

Alle seniorer kan deltage i Ældrestyrkens møder, dog er det nødvendigt med tilmelding af hensyn til frokosten og pladsforholdene på odor@tdcadsl.dk eller 20 47 68 90 senest 2 dage før mødets afholdelse..

Tovholderne

Fotos: Birgit Bjerregaard, Ole Nielsen og Lars Laursen