30 timers arbejdsuge

Tid til mere – job til flere!

Det er uforståeligt, at vi har et samfund, hvor mange er uden arbejde, mens andre knokler løs, så de bliver fysisk nedslidte og får stress. Hvorfor deler vi ikke det arbejde, der er? Enhedslisten vil arbejde for, at kommunen etablerer forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation på en kommunal arbejdsplads. Vi ønsker desuden bedre normeringer, så kommunens ansatte undgår nedslidning og har tid til at yde en bedre service.

Rummeligt arbejdsmarked

Kommunen skal give plads til ansatte med nedsat arbejdsevne, og få flere af de lokale virksomheder til at tage ansvar. Kommunen skal sikre en effektiv sagsbehandling, så borgere, der må søge om førtidspension og fleksjob, ikke skal leve i årevis i utryghed på en lav indkomst.

Kontrol imod social dumping

Enhedslisten har været med til at sikre, at Gladsaxe kræver kædeansvar ved udbud af kommunale opgaver for at modvirke social dumping. Erfaringerne viser dog, at der er brug for effektiv kontrol af, at kravene efterleves.

Det vil Enhedslisten:

  • Forsøg med 30-timers arbejdsuge
  • Tilbud i Jobcentret om kvalificerende uddannelser til ledige
  • Flere ordinære lære- og elevpladser i kommunen og flere fleksjob
  • Krav om ansættelse af lærlinge i forbindelse med anlæg af letbanen og sikre et godt arbejdsmiljø uden social dumping
  • Fremme af socialøkonomiske virksomheder
  • Etablering af en kontrolenhed i kommunen for at modgå social dumping

Se også:

Enhedslisten foreslår forsøg med kortere arbejdstid