Afdelingens bestyrelse

Bestyrelsen er valgt på den årlige generalforsamling i marts 2021 og består af:

  • Kirsten Jacobsen (kontaktperson)
  • Lotte Klein
  • Patrick Okwonga
  • Susanne Lidsmoes
  • Thomas Eisler (kasserer).